Slik klager du på boligkjøpet

Har selger unnlatt å fortelle om mangler ved boligen, kan du klage på boligkjøpet. Her forteller vi deg hvordan du går frem.

Espen Ulland fra advokatfullmektig ved Forbrukeradvokaten

1. Send inn klage

Så snart du oppdager det du tror kan være en feil eller mangel, må du sende inn en klage, selv om du ennå ikke har rukket å dokumentere problemet.

– Den vanligste feilen folk gjør, er at de venter med å reklamere til hele kravet og omfanget er dokumentert. Det kan fort ta tre-fire måneder, og da står du i fare for å ha reklamert for sent, sier Espen Ulland, advokatfullmektig ved Forbrukeradvokaten.

Det er et krav om at kjøper må reklamere innen rimelig tid, og det kan være fra noen uker og helt opp til ni måneder. En tommelfingerregel er likevel at alt innen to til tre måneder er akseptabelt.

– Det er bedre å sende én klage for mye enn for lite, og det er bedre å sende inn én for tidlig enn en for sent. Opplys i brevet om at du henter inn dokumentasjon fra takstmann, og at denne vil bli ettersendt, anbefaler Ulland.

2. Dokumenter reklamasjonen
Neste skritt er å dokumentere problemet.

– Det er kjøper som må dokumentere kravet, ikke selger, sier Roy Malmo Nilsen, direktør for privatmarkedet i Anticimex, et av selskapene som driver med eierskifteforsikring.

– Ofte får vi inn klager hvor kjøper skriver at ”vi synes taket er dårlig” eller ”vi synes badet ikke er godt nok”. Det holder ikke. Vi krever ikke at fagfolk utfører dokumentasjonen, selv om det kan være en fordel. Hvis kjøper er kyndig nok og tar billeddokumentasjon, kan det være tilstrekkelig. Men det er viktig at dette er grundig utført, for selger skal ta stilling til skaden via denne dokumentasjonen, understreker Malmo Nilsen.

3. Skriv et klagebrev med dokumentasjon
Dette bør reklamasjonen inneholde:
– Hva du har oppdaget og holder mottaker ansvarlig for.
– Tidspunkt for når salget fant sted.
– Skadens omfang og årsak, som dokumenteres.
– Estimert utbedringskostnader. Vær oppmerksom på at det gjøres fradrag for elde og slitasje.
– Frist. Gi selger en dato for når du venter å få et svar på klagen. Be også om tilbakemelding på om selger vil bruke utbedringsretten sin.

– Er skaden av et så stort omfang at du ønsker å heve kjøpet, må du ta dette med i brevet, sier Ulland.

4. Send inn klagen
Kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at skaden er oppdaget. Men hvem skal ha klagen? Du har tre alternativer: selger, megler eller forsikringsselskapet

– Hvis salget har skjedd via megler, kan kjøper reklamere til megler, som vil videreformidle dette til selger. Men er du usikker, er de formelle partiene alltid selger og kjøper. Ta da direkte kontakt med selger, sier Malmo Nilsen.

Hvis du kjenner til at selger har eierskifteforsikring og du vet hvilket selskap det gjelder, er den raskeste måten å sende reklamasjonen direkte til selskapet.

– Det er vi som på vegne av selgeren vurderer om det oppfyller kravene om at det er en vesentlig mangel, sier Malmo Nilsen.