Slik klager du på avslaget

Har du klaget på boligkjøpet og fått avslag? Det betyr ikke nødvendigvis at kampen er tapt.

– Et avslag betyr oftest at reklamasjonen ikke faller inn under lovens bestemmelse på at det er en reell mangel. Kjøpere har dessverre urealistiske forventninger til selv eldre boliger, de tror alt skal være som nytt, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

– Men godtar du ikke avslaget finnes det klageadganger, påpeker han.

Vurder erstatningskravet
Hvis det er snakk om forholdsvis små summer, bør du vurdere om det er verdt innsatsen å kjempe videre. Du kan eventuelt ta saken videre selv.

– Forsøk gjerne å følge opp avslaget selv, spesielt om du har fått nye bevis. Men erfaringene tilsier at som privatperson som har fått avslag, blir du gjerne avvist igjen, sier Espen Ulland, advokatfullmektig ved Forbrukeradvokaten.

Hvis beløpet ikke er altfor høyt, kan du forsøke å gå til forliksrådet i kommunen før du involverer advokat.

En forliksklage skal inneholde:
– Redegjørelse for hva du krever.
– Hvorfor du krever dette.
– Navn og adresse til den du klager inn, dvs selger.

Du har også mulighet til å klage avgjørelsen inn for forsikringsklagekontoret, vel og merke hvis selger har tegnet eierskifteforsikring og selskapet er medlem i klagenemnda.

Advokathjelp gjennom boligforsikring
Er det snakk om store utbedringskostnader og du føler du har en god sak, er det tid for å kontakte advokat.

Har du boligforsikring? Da har du sannsynligvis rettshjelpdekning i forsikringen. Denne dekker advokatbistand med 80% inntil 100 000 kroner, minus en egenandel på 3-4000 kroner.

– Straks du har mottatt avslaget, har du en tvist gående i forsikringsøyemed. Du velger fritt advokat, og denne sender inn søknad om rettshjelpdekning til forsikringsselskapet, forklarer Ulland.

For at forsikringsselskapet skal dekke utgifter til advokat, må du vise at du er i en tvist, altså at du har klaget og fått avslag eller ikke fått svar innen frisen i det hele tatt.

Vær oppmerksom på at forsikringen ikke dekker motpartens utgifter. Velger du å gå til rettsak og taper, kan du risikere å måtte betale selgers utgifter til advokat.