Skjerming for innsyn – hva er lov?

Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv.

Et naboforhold kan by på konflikter. Alle har sine ønsker om utsikt, sol og begrenset innsyn, og det kan gå på vennskapet løs. Men hva har du rett til – når du vil begrense innsynet fra naboen?

Gjerder

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen. Uenigheter om hvordan gjerdet er utformet, eller om gjerdet skal settes opp i det hele tatt, er privatrettslig og ikke interessant for kommunen.

Dersom dere i følge loven må ha gjerde, og naboen ønsker et dyrere løsning har han rett til å sette opp det, mot å betale merkostnaden selv. Les her hvordan du kan bygge gjerde selv.

Her er det viktig å vite forskjellen på gjerde og levegg. Et gjerde er en innhegning av lette, enkle konstruksjoner som skal hinde ferdsel. Stakittgjerde er et godt eksempel på det. Dersom gjerdet er så tett at det hindrer sikt, vurderes den etter plan- og bygningsloven som levegg.

Levegg

En levegg er en tett skjerm som skal hindre innsyn, støy og vind. Levegger kan være 10 meter lange før søknad eller melding er nødvendig. Høyden kan være inntil 1,8 meter. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Avstanden til nabo skal være minst fire meter. Men hvis naboen godkjenner det kan du sette opp nærmere fire meter, om ikke annet er bestemt i reguleringsplanen.

Mur

En forstøtningsmur kan være på inntil en meter høy, med en avstand fra nabogrensen på minst to meter. Forstøtningsmuren kan også være inntil 1,5 meter høy med en avstand fra nabogrensen på minst fire meter. Muren må ikke hindre sikten i frisoner mot veien.

Skal du sette opp mur ut mot offentlig vei kan du gjøre dette uten å søke forutsatt at muren ikke er høyere enn en halv meter, og at muren ikke er til hinder for veivedlikehold, snøbrøyting og lignende. Det anbefales at forstøtningsmur mot hovedvei eller vei i boligområder settes opp cirka 2,5 meter fra veikant. Mot andre veier bør avstanden være 1,5 meter.

(Saken fortsetter under bildet)

nabogjerdeFoto: Getty Images

Trær

Du har selvsagt ikke lov til å ha så høye trær du vil, plassert hvor som helst på tomta. Trær skal ikke være til sjenanse for andre.

Granneloven har regulert dette slik at du skal ikke ha et tre nærmere naboeiendommen enn en tredjedel av treets høyde. Et tre som blir 15 meter i voksen alder må derfor plantes fem meter vekk fra gjerdet.

Det er det verdt å tenke på før du drar til planteskolen – for det er surt å måtte hugge ned et tre som er 10 år gammelt.

Hekk

Samme paragraf som regulerer trær, omtaler også hekk. En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du kutter en hekk som er høyere enn dette ned til to meter hvis hekken er til sjenanse for ham, når det foreksempel gjelder sol og utsikt. Du er på den sikre siden hvis du holder hekken på to meter høyde.

Det skader ikke å plante en ny hekk litt innpå din tomt, slik at hekken i bredden ikke vokser inn over naboens tomt. Husk at du skal ha plass til å komme til på baksiden av hekken når den skal klippes – hvis naboen setter opp gjerde hos seg, blir det fort for trangt.

Regn med en bredde på minimum 60 cm for en hekk med to meter høyde, samt plass til å gå på. Trær og busker skal ikke være til større sjenanse for deg enn det er til glede for naboen – om omvendt.

Naboen bør oppfordres skriftlig om å beskjære til rett høyde, ellers kan du gjøre det selv hvis det ikke etterkommes – men husk, du må varsle først!

Kilder: Naboloven, Huseiernes Landsforbund, Røa Vel.