Positive signaler om strengere byggkontroll

Signaler om strengere byggkontroll blir positivt mottatt.

Foto: Colourbox. Regjeringen har varslet kamp mot byggefeil og slurv.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har varslet økt fokus på byggefeil og slurv, og har påpekt behovet for en nøytral og uavhengig kontroll av bygg under oppføring.

– Dette er oppgaver takstmannsapparatet i Norge er godt forberedt på. Som organisasjon har vi dessuten gode forutsetninger for å etablere systemer og rutiner for slik kontroll, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i Norges TakseringsForbund (NTF).

Tilpasser utdanningen
Undersøkelser av byggefeil og byggeskader er allerede en sentral del av takstmennenes besiktigelser. Eiendomsakademiet, som er landets toneangivende utdanningsforum for aktører innen fast eiendom, er allerede i gang med å tilpasse utdannings- og etterdanningstilbudene sine til de nye behovene.

– I likhet med statsråd Magnhild Meltveit Kleppa er vi opptatt av pålitelighet og kompetanse. En revisjon av byggelederstudiet for å oppfylle de varslede kravskjerpelsene er allerede i gang, sier administrerende direktør Henning Møllerløkken i Eiendomsakademiet.

Også øvrige studietilbud blir gjennomgått for å kvalitetssikre at kandidatene får den kompetanse som vil bli krevd av dem i henhold til nye og skjerpede regler.

13 milliarder i slurv
– Signalene om skjerpede krav i den nye plan- og bygningsloven harmonerer også godt med forslaget om å innføre obligatoriske tilstandsrapporter for bygg som skal selges, sier Arne M. Støbakk i NTF.

Norges Takseringsforbund er med i Byggekostnadsprogrammets delprosjekt RUB (Veien til Riktig Utførte Bygg), der målsettingen er å redusere omfanget av byggefeil og skader.

Basert på en egen undersøkelse påpekte NTF nylig at halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen. Skadeomfanget som følge av dette antas å være om lag 13 milliarder kroner årlig.