Lover og regler

Byggekonkurser rammer forbrukerne

Byggekonkurser rammer forbrukerne

Konkurser i byggenæringen kan gå hardt ut over forbrukerne. Når utbygger går konkurs, forsvinner de fleste rettighetene til forbrukerne.

Vil ha gratis kontrakter

Vil ha gratis kontrakter

Forbrukerrådet og Byggenæringens Landsforening vil at byggekontraktene skal være gratis.