Nye arealbegrep skaper forvirring

Boligkunder forstår ikke de nye arealbegrepene.

De nye arealreglene skulle gjøre det lettere å forstå hvor stor en bolig er. Men nå viser en undersøkelse blant landets takstmenn at åtte av ti boligkunder ikke forstår de nye arealbegrepene.

LES OGSÅ: Slik forstår du de nye arealbegrepene

Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er. Nå skal det også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen. De nye reglene trådte i kraft ved årsskiftet, og det skilles nå mellom primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom).

Blir lettere å sammenligne
– Det er P-rommene som er det viktigste grunnlaget når du vil sammenligne kvadratmeterprisen på to boliger som er til salgs. Det erstatter uttrykket boligareal, som var uklart og svakt definert, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i NTF.

P-rommene er den viktige delen av boligen, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. S-rom er uinnredede rom som kott og boder.

– P-rom  er det arealet forbrukerne gjerne regner som beboelsesrom. Arealet for primære rom skal gi en kjapp oversikt over hva de har disponibelt, har Lars Aasness ved Standard Norge forklart til Vi i villa.

Usikre boligkunder
Dessverre virker det som om boligkundene ikke forstår de nye begrepene. 82 prosent av takstmennene svarte nei når de ble spurt om de har inntrykk av at boligkundene er tilstrekkelig kjent med arealbegrepene som nå skal benyttes, og hva de betyr. Ni prosent svarte ja, mens de siste ni prosent svarte vet ikke. Undersøkelsen er foretatt blant medlemmer av Norges TakseringsForbund (NTF). I underkant av 400 takstmenn fra hele landet har svart.

– Problemet ligger i forståelsen av regelverket. Det betyr ikke nødvendigvis at regelverket er komplisert, men at det er nytt. Men det viser at vi står overfor en stor informasjonsdugnad der alle aktører i boligomsetningen i Norge må bidra, sier Støbakk.

NTF har blant annet utarbeidet en hurtigguide til de nye arealbegrepene. Guiden ligger tilgjengelig på hjemmesidene til NTF og er beregnet på boligkunder som ønsker mer informasjon om de nye begrepene.

– Jeg tror at når de nye begrepene får satt seg, vil regelverket gjør det som var tilsiktet, nemlig gjøre det enklere for boligkunder å forstå hvor stor en bolig er. Vi må bare ha forståelse for at det vil ta litt tid, slik det gjør med alt som er nytt, sier Støbakk.