Når slipper du dokumentavgift?

Staten skal ha penger ved hvert hjørne, også når du kjøper bolig. Men det finnes visse unntak.

I Vi i villa-forumet har det blitt reist spørsmål om dokumentavgift ved privat salg. Når skal man betale dokumentavgift til Staten? I hvilke tilfeller slipper man det? Og har det noen betydning om salget skjer mellom familiemedlemmer?

Spørsmålene var mange og konklusjonene få, så vi tok en prat med advokat Elisabeth Bartnes Sylten i advokatfirmaet Visma Advokater, som også er Vi i Villas ekspert på eiendomsrett. 

Visse unntak

Dokumentavgiften er en avgift til statskassen og har kun til hensikt å skaffe staten inntekt. Den skal altså ikke dekke statens omkostninger i forbindelse med hjemmelsoverføringen. Dette dekkes av tinglysingsgebyret.

Avgiften er fastsatt til 2,5 prosent av markedsverdien, og skal betales selv om boligen selges privat.

– Dokumentavgift til staten er uavhengig av om du bruker megler eller ikke. Ved kjøp av aksjeleiligheter og borettslagsleiligheter beregnes det imidlertid ikke dokumentavgift, sier Bartnes Sylten.

Det gjelder også fritaksregler for overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller under ekteskapet, men dette gjelder ikke for samboere.

Imidlertid fins det unntak både for ektefeller og samboere ved samlivsbrudd. Ektefeller kan overføre hjemmel til fast eiendom seg imellom ved samlivsbrudd uten at det beregnes dokumentavgift, forutsatt at overføringen gjelder felleseiet.

For samboere gjelder unntaket fra dokumentavgiften felles bolig ved samlivsbruddet og at samboerne har hatt felles folkeregistret adresse i minst to år eller venter, har eller har hatt felles barn.

Det fins også andre unntak, som gjelder blant annet ved arveoppgjør og kjøp av ny bolig.

Ikke gratis å overføre til barna

Hvis for eksempel mor eller far ønsker å overføre hjemmel til fast eiendom til sine barn eller selge bolig til redusert pris til barna, beregnes det full dokumentavgift, forteller Bartnes Sylten.

Dokumentavgiften beregnes av markedsprisen, uavhengig av hva salgssummen er.

Det kan være verdt å merke seg at dokumentavgiften ikke er en avgift på boligsalg, men på tinglysing av skjøtet. Dermed er det mulig å omgå dokumentavgiften ved å avstå fra tinglysing.

– Plikten til å betale dokumentavgift inntrer ved tinglysning av skjøtet. Avtalen blir ikke mer gyldig ved at du tinglyser den, men en tinglysning sikrer rettsvernet for handelen, sier Bartnes Sylten og fortsetter:

– Ulempen ved ikke å tinglyse skjøtet er at man da ikke sikrer seg. Da står du dårligere stilt overfor kreditorer eller tredjepart. I verste fall kan den du kjøper boligen av selge den videre til en godtroende tredjepart, advarer hun.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å tinglyse skjøtet, er det boligens markedspris på tinglysingstidspunktet som danner grunnlaget for dokumentavgiften.

Det vil si at boligen kan ha steget i verdi siden kjøpstidspunktet, og senere tinglysing kan derfor medføre høyere dokumentavgift, enn hvis skjøtet hadde blitt tinglyst på kjøpstidspunktet.

Hold deg oppdatert på alt innen hus og hage – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!