Nå blir det enklere å bygge ut: Byggeregler 2023

Har du alltid hatt en drøm om å bygge ut eller renovere hjemmet eller hytta, men har valgt å utsette det fordi du synes byggeregler er overveldende? Det kan være vanskelig å finne ut hva lover og regler sier om akkurat ditt tilfelle - og det kan også bli dyrt om du gjør det feil. 

Byggeregler

Lover og regler kan være veldig forvirrende når det kommer til det meste, men kanskje spesielt byggeregler i forhold til nybygg, utvidelser og renoveringer av bolig. De er upresise, forvirrende og vanskelige å navigere seg i alene.

Da er årets nye byggeregler faktisk noe for deg! Vi gjennomgår de viktigste høydepunktene slik at prosjektet blir vellykket, og til anslått pris.

Årets nye byggeregler oppsummert

I følge regjeringen.no kom det den 1. januar 2023 nye og enklere regler for utbygging av hus og bolig. Som mange kanskje har hatt et håp om, men ikke har turt å forvente, så blir det nå faktisk ENKLERE å gjøre endringer på huset eller hytta! 

For eksempel blir det:

 • Enklere å gjøre hytta til bostand
 • Enklere å bruke tomme lokaler til noe nytt
 • Raskere og likere byggesaksbehandling som følge av klarere og tydeligere regler. Dette vil komme huseiere, næringer og kommuner til gode!
 • Nye regler som forhindrer at bygg er farlige for omgivelsene, slik som naturskader, ulykker og manglende vedlikehold

Den viktigste forskjellen

 • Klargjøring hva slags arbeid på byggverk som er omfattet av lover (Plan og Bygning) og hvilke krav i lovgivningen som gjelder

Direktoratet for Byggkvalitet har laget en enkel brukerveiledning for når du skal vurdere hvorvidt arbeid på eksisterende bygg er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Den inkluderer også om typen arbeid du skal utføre krever en søknadsprosess eller om det gjelder andre krav fra byggteknisk forskrift. 

Arbeidskategoriene lyder som følger:

 • Bruksendring
 • Tak 
 • Vindu 
 • Pipe 
 • Yttervegg 
 • Bad
 • Innvendig ombygg
 • Bygningstekniske installasjoner 
 • Gjenoppbygging etter brann 
 • Bærende konstruksjoner
 • Fasadeendring 
 • Kombinere flere arbeider 

Se brukerveiledningen her

Nå burde drømmene dine være nærmere enn de noen gang har vært før – for du vet akkurat hvor du skal lete for å få svarene på spørsmålene dine!