Leie bolig – dette må du tenke på

Dette bør du tenke på om du skal leie bolig.

De aller fleste av oss leier på et eller annet tidspunkt i livet leilighet/ bolig, og har derfor behov for at noen vi kjenner har kunnskaper om husleierett hvis vi ikke har det selv.

Husleieavtalen kan inngås både skiftlig og muntlig. Det er bare krav om å gjøre den skriftlig hvis en av partene krever det. Det er likevel upraktisk å ha en muntlig avtale all den tid muntlige avtaler skaper utfordringer i forhold til å bevise hva som er avtalt.

Partene står fritt til å avtale husleien som skal betales. Det er likevel ikke anledning til å avtale at det skal betales andre tillegg til husleien enn utgifter til strøm/oppvarming samt vann og avløp forutsatt at disse kostnadene betales etter forbruk. Det er også viktig å være klar over at hvis det avtales at det skal betales depositum, skal depositumskontoen opprettes i leietagers navn og bekostes av utleier.

Når det gjelder leieforholdets lengde, kan man avtale en fast leieperiode eller en løpende leieavtale. Avtales det en fast leieperiode skal den være lengre enn tre år, om boligen ikke er i kjelleren eller på loftet der utleier bor. Leieavtalen faller så bort etter utløpet av leieperioden. Fortsetter likevel leieforholdet, går avtalen over til en løpende, oppsigelig leieavtale.

For løpende husleieavtaler, er avtalen gjeldende inntil den sies opp. Det er etter loven tre måneders oppsigelsestid, men det er her full avtalefrihet og den kan avtales både kortere og lengre.

Mener leietager noe ikke er som det skal etter avtalen må det reklameres (si i fra at det foreligger en mangel). En reklamasjon bør være skriftlig. Den skal kort, men konkret, angi hva man mener er feil i forhold til avtalen. Reklamasjonen må følges opp med et krav om hva du ønsker utført. Reklamasjon bør sendes så snart som mulig etter at du har oppdaget forholdet. Venter man for lenge med å sende en reklamasjon mister man i utgangspunktet kravet på utbedring, prisavslag el.

Under leieforholdet har ikke utleier uten videre rett til å ta seg inn i boligen, og skal varsle og avklare det med leietaker på forhånd. Utgangspunktet er også at det bare skal være for å holde tilsyn og gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Når leieforholdet skal avsluttes, skal boligen leveres tilbake i samme stand som den ble overtatt bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Leilighet skal være rengjort.

Til slutt har vi tre råd som vil lette leieforholdet.

  1. Ta bilder, eller film av leiligheten ved overtagelsen. Det bør lages en overtagelsesprotokoll. Det hindrer unødig diskusjon om standard.
  2. Depositum skal være innbetalt før leietager flytter inn.
  3. Gjør samme øvelse ved utflytting som ved innflytting – befaring, bilder/film og protokoll.