Kan vi stole på håndverkeren?

Håndverkere hjelper deg med å realisere drømmen om blant annet et penere bad, eller et funksjonelt kjøkken. For noen kan imidlertid denne drømmen bli et økonomisk mareritt. Regningen blir det dobbelte av hva du regnet med, håndverkeren dukker bare opp når det passer ham og du blir sittende i en praktisk og økonomisk hengemyr som gjør deg fortvilet.

Du kan faktisk selv gjøre mye for å unngå å havne i en slik situasjon. Betaler du svart, har du ingen rettigheter. Velger du å satse på hvitt arbeid, stiller du sterkere. Du begynner med å bestemme deg for hva som skal utføres av arbeid. Noen får hjelp av en interiørarkitekt. Deretter ber du om anbud. Håndverkere som ikke har tid til å gi et tilbud, vil heller ikke ha tid til å følge opp. Markedet svinger for håndverkere, og i en tid hvor det er få av dem i forhold til etterspørselen vil du neppe få ”ekstraservice” hvis du blir for brysom. Men du kan alltid stille krav. Og det er du som bestemmer. Gå aldri med på en helt åpen avtale, men en viss fleksibilitet kan være greit. Anbudene du får inn må dreie seg om likeverdige leveranser, eksempelvis å pusse opp badet etter en bestemt beskrivelse. Du må kunne sammenligne anbudene. Likeledes bør det være avtalt en dato for ferdigstillelse, gjerne med dagbøter for forsinkelser. Å være uten bad i ukevis er lite hyggelig. Det er en fordel med referanser fra håndverkere som leverer anbud. Tips fra dine venner og kolleger kan også være bra. Underpriste anbud skal du være skeptisk til. Noen kobler arbeid og produkter som rør, fliser og innredninger. Husk at det er totalbeløpet som teller. Hvis håndverkeren skaffer produktene blir det ofte beregnet provisjon her. Ikke føl deg presset til å kjøpe gjennom håndverkeren.

Sørg for skriftlig avtale
Hvis det underveis dukker opp behov for annet enn det kontrakten sier, så få en skriftlig avtale. Du har sett en finere dusjløsning på vei hjem fra jobben, og vil ha endringer. Husk at endringer i planene koster, og at det kan bli dyrt å ikke ha noen avtale (tilleggsavtale). Skriftlighet er viktig, og telefonsamtaler bør bekreftes med en e-post. Hvis håndverkeren ikke protesterer på innholdet vil du stå sterkt senere når du hevder at avtalen er det som står i e-posten. Husk at du ikke skal betale hele beløpet før jobben er gjort. Delbetaling er viktig, men det må alltid være et restbeløp som forfaller til betaling når alt er ferdig. Reklamasjon må skje innen rimelig tid. Materialer, innredninger etc. kan ofte betales underveis. Du kan kreve at oppdraget er fagmessig utført. Ikke alle setter sin ære i å gi yrket sitt godt omdømme, så du får passe på. Hvis håndverkeren ikke utfører fagmessig arbeid kan du holde penger tilbake, kreve retting eller prisavslag, heve avtalen eller kreve erstatning. Dette er nærmere beskrevet i loven.

Arbeidsgiveransvar
Hvis en huseier har hyret inn en ufaglært til å pusse opp badet, kan krav ikke gjøres gjeldende mot denne. Vedkommende selger sin tid, og huseieren bærer risikoen for kvaliteten av arbeidet. Personen bør også forsikres. Tenker vi oss at en huseier hyrer inn en utlending (med eller uten fagbrev) uten arbeidstillatelse til å pusse opp og vedkommende faller ned fra stigen, kan det bli en meget dyr fornøyelse for huseieren. Det er mye å hente på å bruke seriøse firmaer som må stå til rette for hva de gjør – og som du kan saksøke i ettertid. Du kan inngå kontrakt både med større firmaer og enkeltmannsforetak. Poenget er at du betaler for det endelige produkt og at medkontrahenten bærer risikoen for dette – og ikke har krav på betaling hvis oppussingen finner sted. Blir vedkommende syk er det ikke ditt problem – noe det er hvis du ansetter vedkommende.

HUSK: Hvis både du og håndverkeren opptrer seriøst og ryddig, blir det en VINN-VINN-situasjon. Verdiskaping til felles beste!

Oppsummering

  • Lov av 1989 nr 63 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere gir deg rettigheter som ikke kan fra-vikes ved avtale
  • Håndverkeren plikter å utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg
  • Be om tilbud fra flere
  • Be om referanser
  • Avtale detaljer
  • Skriv håndverkerkontrakt
  • Avtal dato for ferdigstillelse, og gjerne dagbøter
  • Hold penger tilbake til alt er ferdig
  • Ta vare på kvitteringer; nyttig ved reklamasjon og også ved salg av bolig senere