Kan håndverkeren nekte?

Kan håndverkeren nekte å montere produkter du selv har kjøpt inn?

Du skal pusse opp badet, og kanskje finner du blandebatteriet i akkurat den stilen du var på jakt etter hos IKEA. Og det beste av alt, det koster bare en brøkdel av hva du måtte ha betalt om du skulle kjøpt et i samme stil hos rørleggeren. Glad og fornøyd kjøper du blandebatteriet og tar det med hjem til rørleggeren – som nekter å montere det. Men kan han nekte?

Under Våtromsdagene 2008 på Gardermoen, holdt forbrukeradvokat Ola Fæhn et innlegg om nettopp dette. Og han slår fast at, ja, håndverkere kan nekte å bruke det materialet som forbrukeren kjøper inn. I enkelte tilfeller har håndverkeren også en plikt å nekte.

Plikt til å frarå
– Av og til må en forbruker beskyttes mot seg selv. Håndverkeren skal ikke montere utstyr eller utføre arbeid som kan være i strid med sikkerhetskrav eller fagmessighet, og de har plikt til å frarå hvis det ikke er til rimelig nytte, uttalte Fæhn.

– Billigløsninger kan avtales provisorisk, men det foreligger likevel en mangel dersom resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte vente.

Det betyr at selv om forbrukeren ønsker billigløsninger, risikerer håndverkeren å måtte ta konsekvensene av det. Og det er en av grunnene til at håndverkere kan nekte å utføre enkelte oppdrag.

Ansvarsfraskrivelse
Men det finnes en vei rundt det. Dersom du har funnet et produkt som du liker så godt at du er villig til å overse fagmannens advarsler, kan håndverkeren sikre seg om dere blir enige om at det er du som forbruker som tar ansvaret om noe går galt.

– Skriftlig ansvarsfraskrivelse gjør det mulig for håndverkeren å bruke dårligere utstyr enn de anbefaler, sa Fæhn, og viste til at dette i dag blir gjort ved f.eks. montering av amerikanske kjøleskap. Som forbruker bør du likevel spørre deg selv om du virkelig ønsker å installere utstyr som fagmannen ikke tør å gå god for.

Teknisk godkjenning viktig
Det betyr likevel ikke at du som forbruker er tvunget til å handle alt utstyret gjennom rørlegger eller andre håndverkere. De produktene som har en teknisk godkjenning, skal kunne omsettes fritt og skal i teorien ikke kunne avvises av håndverkeren.

– Men vi har avtalefrihet her i landet. Ingen kan tvinge håndverkeren til å ta en jobb han ikke ønsker. Men samtidig synes jeg det er trist om han nekter å montere et utstyr bare fordi det ikke er kjøpt gjennom ham. Forbrukeren mister valgfriheten dersom han kun kan velge produkter fra rørleggeren, sa Fæhn.

Mens omlag en tredjedel av deltakerne som lyttet til foredraget rakte opp hånden når det ble spørsmål om de hadde opplevd at kunden hadde kommet med utstyr fra Bauhaus, IKEA, Smartclub eller lignende, var det kun én av rundt 200 deltakere som innrømte å ha montert IKEA-utstyr.