Her er reglene for private  trampoliner

Svært mange huseiere har trampoliner. Men hvilke regler gjelder for trampolinebruk og naboforhold?

Trampoliner er til glede for noen og forargelse for andre. Mens de før var forbeholdt de få, er de nå blitt et vanlig skue i norske hager. Og med skrik og skrål og hopping og sprett har også naboklagene begynt å dukke opp.

Men hva er egentlig reglene for trampoliner i egen hage? Vi i villa har tatt en prat med Vegard Syvertsen, advokatfullmektig hos advokatfirmaet Grande & Co.

– Generelt kan man si at trampolinen bør plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboen. Den skal ikke være til unødig ulempe for naboen, sier Syvertsen.

Ta hensyn

Men med små tomter eller tomter med ulendt terreng, er det ikke alltid mulig å plassere trampolinen godt unna naboeiendommen.

– Har du ikke valgfrihet, for eksempel på grunn av størrelse på tomten, bør du ta opp temaet og diskutere det med naboen. La for eksempel naboen få vite at dere ikke vil bruke trampolinen nattestid eller grytidlig om morgenen, anbefaler Syvertsen.

Det er blant annet Granneloven som regulerer forholdene mellom naboeiendommer. Den sier klart at «ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

– Naboen kan ikke nekte deg å sette opp trampoline på eiendommen eller å bruke den. Som eier av en tomt har du som et utgangspunkt rett til å gjøre hva du vil på din egen eiendom, sier Syvertsen.

– Naboen må finne seg i en del, men tålegrensen er passert når han påføres en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig, basert på en interesseavveining etter naboloven.

Foto: Getty Images

Avstand ikke regulert

Hva som er til sjenanse er ofte et skjønnsspørsmål. Det kan være vanskeligere å få gjennomslag for at trampolinehopping som fører til innsyn på naboens uteplass eller bolig er til sjenanse enn at trampolinen brukes på ugunstige tider som natt og morgen.

Tre og beplantning ved nabogrenser er regulert gjennom granneloven, og avstand til naboeiendommer ved oppførsel av bygg er regulert gjennom plan- og bygningsloven. Trampoliner, derimot, er ikke regulert.

– Regelen om fire meters avstand fra nabogrensa gjelder bare for faste installasjoner, sier Syvertsen.

Tenk sikkerhet

Sikring av trampolinen er et annet aktuelt tema. I mars 2015 ble det påbudt med nett og kantputer på alle mellomstore og store trampoliner, bortsett fra nedgravde.

For minitrampoliner er det ikke påbudt med nett, men de skal selges med anti-skli føtter.

Det er lett å låse seg fast i prinsipper og ønsket om å ha rett, men til syvende og sist må man vurdere om litt trampolinelek er grunn god nok for å risikere naboforholdet. Det gjelder derfor å ta hensyn til naboene og prøve å få til en god dialog.

– Ta tilbørlig hensyn. Prøv å plassere trampolinen så den ikke er til sjenanse for naboen. Om det ikke går, bør du være oppmerksom på bruken av trampolinen og tidspunktet den er i bruk, avslutter Syvertsen.
Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!