Tryggere salg med boligsalgsrapport

Hva er huset mitt verd? En takstmann kan sette verdi- og lånetakst på boligen, utarbeide en boligsalgsrapport eller lage en vedlikeholdsplan på huset ditt.

En grundig teknisk vurdering av boligen før salg tjener både kjøper og selger. Takseringsforbundene har utviklet en felles rapport som har fått navnet Boligsalgsrapport. Boligsalgsrapporten skal beskrive den tekniske tilstanden på hus eller leilighet.

– Det oppstår vesentlig færre tvister der Boligsalgsrapport foreligger, påpeker takstmann Robert Smidsrød i Tønsberg Taksering as.

Teknisk tilstandsrapport
Finanskrisen virker inn på boligomsetningen. Både banker og folk flest er mer forsiktige, noe som igjen fører til at det kan være hensiktsmessig med en teknisk tilstandsrapport før boligen legges ut for salg.
En boligselger har opplysningsplikt, mens kjøperen har undersøkelsesplikt.
Hvis det kommer frem at selgeren vet, eller burde vite, om skader eller mangler han ikke har opplyst om i forbindelse med salget av eiendommen, kan vedkommende være erstatningspliktig. Om selgeren skjuler feil, kan vedkommende bli holdt juridisk ansvarlig.

I ORDEN: Dette sluket er i forskriftsmessig stand, slår takstmann Robert Smidsrød fast.

Bygningsbakgrunn
Eiendomsmeglere kan anslå verdi og standard på en bolig, men sjekker ikke boligens tekniske tilstand slik som en takstmann. Man bør dessuten benytte seg av en takstmann som har god kjennskap til byggteknisk verdi, kjenner regelverket og er tilsluttet et forbund. Takstmenn har som regel bakgrunn som byggmester eller bygningsingeniør i tillegg til takstmannutdanningen. Selv er Robert Smidsrød både byggmester og bygningsingeniør og har jobbet 13 år som byggteknisk konsulent.

Grundig gjennomgang
Takstmannen bruker nødvendig tid på befaringen og på ferdiggjøring av rapporten. Jobben består i å beskrive tilstanden ut fra da huset ble bygget. Boligen gåes igjennom fra tak/ loft til kjeller, utvendig og innvendig.

– Vi begynner utvendig, med grunnmur, kledning, tak, dører og vinduer, forteller Smidsrød.
Innvendig er våtrommenes tilstand viktig. Med fuktmåler undersøkes badets våtsoner og avløp. I kjelleren er det nødvendig å se etter tegn på svakheter ved dreneringen. Eventuell fuktighet måles. Det kan for eksempel være fuktskjolder eller saltutslag. Blant annet er innredede kjellerrom mer utsatt for fuktskader enn en vanlig kjeller. Slike forhold er viktig å få med i rapporten.