Tomt for ideer

Om du har lett etter drømmehuset lenge uten hell, er neste steg å lete etter en perfekt tomt. Her er det du bør vite om tomtekjøp.


Vakkert beliggende tomter, som disse på Erikjord, går som varmt hvetebrød.

Les mer om salg av tomt

Å kjøpe tomt kan være kjempeenkelt, men også by på store utfordringer. Tomter eller boligarealer i sentrale områder er vanligvis regulert gjennom reguleringsplan og bebyggelsesplan, som sier noe om hvor stort man kan bygge på tomten, hvilke typer hus man kan føre opp, hvor veien til huset kan gå og om hvro kommunale vann- og avløpsledninger er ført eller kan føres.

– Dersom man kjøper tomt gjennom en eiendomsmegler, skal alle offentlige papirer være innhentet. Dermed foreligger all informasjon som kjøperen trenger, sier eiendomsmegler i EiendomsMegler 1, Alexander Uhre Mikkelsen.
Sjekk reguleringsplanen
Det er mange forhold som må undersøkes før kjøpsprosessen avsluttes. En av de viktigste tingene er å undersøke reguleringsplanen/ bebyggelsesplanen. Disse er politisk vedtatte planer som definerer hvor man skal bygge.

Videre er det egne fortettingsbestemmelser for deler av byområdet. Det skal være plass til hus, garasje, gjesteparkering og uteoppholdsareal. Avstand til vei og nabo (byggegrenser) må også ivaretas. Det må ses på byggestrukturen for området. Dessuten definerer disse sammen med plan- og bygningsloven hvor høyt en kan bygge.

Saksbehandlerne Sigrun Lunde og Svein Broks i Tromsø kommune Byutvikling jobber med plan- og byggesaker.
Saksbehandlerene Sigrun Lunde og Svein Broks i Tromsø kommune Byutvikling arbeider med plan og byggesaker.

Vanskeligere på landet
– Ute i distriktet gjelder komunneplanens arealdel, som er en mer grovmasket plan. Her legges det opp til boligbygging først og fremst i tilknytting til bygdenee, sier saksbehandler i Byutvikling Byggesak, Svein Broks.

I de bynære områdene mellom by og land, er det vaskeligere å gå byggetillatelse. Grunnen er som tidligere nevnt, å unngå en utflytende by.
– Det vil medføre store kostnader for kommunen med hensyn til utbygging av nødvedig infrastruktur vedr. trafikksikkerhet, barnehage- og skoleplasser m.m. Enkeltutbygging vil kunne vanskeliggjøre en senere regulering, forklarer Broks.
For de aller nærmeste byområder er det plankrav og rekkefølgebestemmelser for når disse skal bygges ut. Konsekvensen er at jo nærmere de regulerte områdene i sentrum man finner en tomt, desto lettere blir det å få grønt lys for bygging. Men det finnes håp i hengende snøre for dem som finner drømmetomten utenfor regulerte områder.
– Man har også mulighet til å søke om dispensasjon fra reguleringsplanen/ bebyggelsesplan. Hovedregelen er at jo eldre planen er, desto større er muligheten for å få dispensasjon.  Dette gjelder da først og fremst områder som ikke omfattes av fortettingsbestemmelser, som er av nyere dato. Men en dispensasjon må begrunnes godt for å bli godtatt, forteller Broks.
Tomten skal fylles
Når du har fått tak i en tomt og vil starte arbeidet – hva må du tenke på da? Forhåpentligvis har du allerede sjekket om eiendommen har heftelser. Det kan være ting som at naboer har rett til ferdsel over eiendommen din, at kommunen har vannledninger ført over eiendommen eller at naboen har tinglyst rett til å bygge nært inntil eiendommen din. 

Dessuten kan restriksjoner for hvilke boligtyper som kan bygges i området du skal føre opp hus. Denne informasjonen får du i tinglysningsdokumentene hos sorenskriveren i kommunen.

Eiendomsmekler Alexander Uhre Mikkelsen
Eiendomsmegler Alexander Uhre Mikkelsen

– Slike tinglyste rettigheter kan føre til at man må ta spesielle hensyn ved bygging. Blant annet kan det føre til at byggingen ikke kan føres opp på en del av eiendommen, eller at det kommer ekstrakostnader ved eventuell flytting av kommunale eiendommer som krysser eiendommen, sier eiendomsmegler Mikkelsen.
Så begynner det morsomme; selve byggingen. Ferdighus eller arkitekttegnet bolig? Det finnes mange katalogerfra ferdighusprodusentene, og litt etter litt begynner det å komme stilige ferdighus i tre og betong som ser arkitekttegnet ut. 
Hva passer best der din drømmetomt står?
– Huset må være «estetisk tilfredsstillende», noe som innebærer at huset bør følge byggestrukturen i området. Når tegningene er klare vurderer, vurderer Byutviklingen om de kan godkjennes, sier Lunde.

– Hvert byggeprosjekt må ha en «ansvarlig søker», en ansvarlig som har kontroll over prosjektet og utføringen. Det må være godkjente aktører. Dersom det skjer noe galt eller ulovlig i prosessen, er det de ansvarlige som får smekken, smiler Broks.