«Skriftlige bud gjør huskjøpet tryggere»

Finansdepartementet har bestemt at fra årsskiftet er det bare skriftlige bud som gjelder ved budrunder. Forbrukerombudet er positiv til de nye reglene.
    – Dette er viktige grep for et tryggere boligmarked for forbrukerne, sier Gry Nergård.

Det var den 21. juni som Finansdepartemenetet bestemte at eiendomsmeglerforskriften om dokumentasjon av budrunder skal endres. Endringene innebærer at eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling skal kommunisere skriftlig ved budrunder. Med andre ord vil ikke lenger muntlige bud på boliger være gyldige.

– Med dagens teknologi er tiden inne for å stille større krav til etterprøvbarhet i budrunden, slik at budprosessen blir enda tryggere for kjøpere av hus og hjem. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for at budrunder blir gjennomført på 100 prosent korrekt, trygt og sikkert vis, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en uttalelse.

Finansdepartementet har bestemt at alle former for elektroniske meldinger, som kan lagres på betryggende måte, oppfyller kravet til skriftlighet. Dette betyr at tekstmeldinger via pc eller mobiltelefon er gyldige kommunikasjonsveier mellom megler, selger og kjøper. Det har samtidig blitt bestemt at interessenter legitimere seg for å legge inn bud.

Lenger tid en trygghet

– Boligkjøpere kan da føle seg trygge på at alle budene som blir lagt inn er reelle og at informasjonen de gir og får kan kontrolleres i etterkant, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Mange boligkjøpere syns budrunder er hektisk og stressende. Skriftlighet fra både kjøper og megler vil gjøre at prosessen tar litt mer tid, noe som kan være positivt.

– Megler vil måtte avpasse tempoet i budrunden for å få gitt alle involverte skriftlig informasjon underveis, sier Nergård.

Etter budrunden oppstår i blant usikkerhet rundt informasjonen som er gitt. Hvis hele prosessen skjer skriftlig, er det enkelt å gå tilbake og undersøke hva som er formidlet.

Framgangsmåten må oppgis

Enkelte boligkjøpere føler seg også utrygge på om budene de blir informert om er reelle, men de kan finne ytterligere trygghet i at megler nå er pålagt å informere om framgangsmåten ved budgivning i salgsoppgaven.

– Boligkjøp er en viktig og utfordrende prosess for forbrukere. Vi har ingen indikasjoner på at fiktive bud er et stort problem i dagens marked. Men i en slik sårbar situasjon er det viktig at forbrukerne føler seg trygge på budene er ekte, understreker Nergård.

Reglene for skriftlig kommunikasjon kan fravikes ved utleiemegling, utenlandsmegling og ved omsetning av eiendom som ikke er egnet til bruk for bolig- eller fritidsformål. Ved vanlig kjøp og salg av bolig i Norge begynner de nye reglene å gjelde 1. januar 2014.

Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerombudet, Finansdepartementet og SINTEF/Byggforsk.