Slurv og byggefeil største skadeårsak

Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen.

Over 10 prosent av de takserte skadekostnadene var knyttet til hus oppført de siste to årene, sier Støbakk i Norges Takseringsforbund.

Dette viser en undersøkelse utført av Norges Takseringsforbund (NTF).

Undersøkelsen bygger på innsamlede data fra snaut 600 skadebefaringer fra takstmenn over hele landet, utført i oktober.

– Materialet tyder på at det totale skadeomfanget som følge av slike byggefeil ligger på om lag 13 milliarder kroner årlig, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i NTF.

Nesten en tredjedel av de beregnede kostnadene knyttet til oppdagede feil gjelder hus oppført mellom 1965 og 1985, som ifølge takseringsbransjen var en særlig svak periode når det gjelder bygningsmessig utførelse.

Også i nye bygg
– Samtidig ser vi at en betenkelig stor andel av skadene oppstår i nye bygg. Mer enn 10 prosent av de takserte skadekostnadene var knyttet til hus oppført de siste to årene, sier Støbakk. Han mener resultatene viser at egenkontroll av kvalitet ikke er tilstrekkelig for å sikre god håndverksmessig utførelse.

– Vi trenger ordninger som sikrer ekstern kontroll av bygg under oppføring og obligatoriske tilstandsrapporter for bygg som skal selges, mener Støbakk. Norges Takseringsforbund mener det beste ville være å innføre en standardisert måte å dokumentere tilstanden på, både for næringsbygg og boliger.

Obligatorisk rapport
– Vi mener det bør bli obligatorisk å innhente en boligsalgsrapport når en bolig legges ut for salg, med mer omfattende dokumentasjon enn i en vanlig takst. Et slikt system kan lett gjøres gjeldende også for alle nye boliger, sier Støbakk. På den måten mener NTF at eieren ville kunne føle seg mye sikrere enn i dag, fordi feil og mangler i langt større grad ville bli avdekket før overtakelse.

– Funnene vi har gjort stemmer bra overens med tidligere undersøkelser, blant annet i regi av SINTEF Byggforsk. Men takstmennenes rapporter er primærkilde til denne typen informasjon. Derfor planlegger vi flere egne undersøkelser, sier Arne M. Støbakk i NTF.