Slik blir de nye boligsalgsreglene fra 2022

Selger og kjøpers ansvar ved boligsalg skal endres fra nyttår. Se de nye reglene som skal gjøre det tryggere for alle parter.

1. januar 2022 kommer det nye regler om selger og kjøpers ansvar ved boligsalg. Nå skal det dokumenteres mer enn før, og det skal forhåpentlig gjøre kjøpet/salget tryggere for alle parter.

Oppsummert betyr de nye reglene at selger skal dokumentere boligen bedre og kjøper skal sette seg mer inn i dokumentasjonen ved boligsalget. Selge “som den er” vil også forsvinne.

Selger skal dokumentere mer

Fra nyttår vil selgers viktigste ansvar være å dokumentere tilstanden til boligen. Det gjøres via en ny tilstandsrapport. 

I tilstandsrapporten skal det både stå hva som er undersøkt i boligen og nå også tilstandsgraden i en enkelt boligdel – for eksempel kjøkkenet, vaskerommet eller badet.

Hvis det er skader eller slitasje i boligdelen, skal dette skrives inn i rapporten. Årsak, konsekvens og cirka-sum på hvor mye det vil koste å reparere skal også med.

– Denne informasjonen i tilstandsrapportene finnes ikke i dag, og vil være med på gi potensielle kjøpere en mye bedre oversikt over boligen de er interessert i. De vil også få en klarere forventning til eiendommen de kjøper. I dag ser vi at mange klagesaker om bolig handler om at man har for høye forventninger til den boligen som er kjøpt, sier Anders Leisner i Huseierne.

De nye reglene vil også legge vekt på boligens alder og synlige tilstand. Det betyr at kjøper ikke kan forvente at tilstanden er god, hvis boligen som selges enten er gammel eller slitt.

Det er anbefalt å få en bygningskyndig til å lage tilstandsrapporten.

Kjøper skal lese all dokumentasjonen

Med de nye reglene vil kjøpers viktigste ansvar være å lese dokumentasjonen, nøye. Det forventes at kjøper har lest og satt seg nøye inn i dokumentasjonen og har lest tilstandsrapporten. I loven står det at kjøper regnes for å kjenne til både informasjonen i tilstandsrapporten og andre salgsdokumenter.

Det er allerede kjøpers ansvar å lese dokumentasjonen, men det vektlegges ikke like tungt i dag. Undersøkelser viser at norske boligkjøpere ikke leser nok om boligen de skal kjøpe. Men det blir det en innskjerping på med de nye boligsalgsreglene.

Selge “som den er” forsvinner

Med de nye boligsalgsreglene vil det også komme endringer i loven om boligsalg – avhendingsloven. Det betyr at muligheten for å selge boligen “som den er” forsvinner.

I dag er det vanlig praksis, men det skaper ofte utfordringer for både kjøper og selger.

Når man selger boligen “som den er” har selger fullt ansvar – uten skyld – i fem år. Det vil si at selger har fullt ansvar hvis kjøper finner en vesentlig feil. Ved å dokumentere boligen bedre vil både kjøper og selger unngår ubehagelige overraskelser, og det blir tryggere for alle parter.

Dette skal du være oppmerksom på!

De nye boligsalgsreglene vil tre i kraft fra 1.januar 2022. Hvis du er usikker på om de nye reglene vil påvirke ditt kjøp eller salg, så er det tidspunktet for salgsavtalen som er avgjørende.

Bud som er akseptert før 1.januar 2022 vil falle under de nåværende reglene, mens bud akseptert etter 1.januar 2022 vil være bundet til de nye reglene.

Skal du selge nå er det være lurt å dokumentere boligen etter de nye boligsalgsreglene, hvis det er noen sjanse for at salget ikke skjer før etter nyttår.