Sjekkliste for utvendig visning

Begynn visningen med å gå over eiendommen utvendig først. Vi gir deg sjekklista for hva du skal se etter.

Foto: Colourbox. Start visningen med å ta en runde rundt huset for å gjøre deg opp en mening om tomt og bolig.

– Gå over eiendommen utvendig først. Ta en runde rundt huset og gjør deg opp en mening om tomt og bolig. Spør deg selv om dette er et sted hvor du kunne tenke deg å bo. Hvordan er det å stå opp her om morgenen, gå ut på terrassen og ta dagens første kopp kaffe? sier daglig leder i NITO Takst, Kai-Haftor Olsen, og foreslår at du starter visningen allerede ved adkomsten til eiendommen.

Adkomst
Det første du bør gjøre når du kommer til en visning, er å se på adkomsten til boligen.
Hvis adkomstveien er bratt oppover eller bratt nedover, kan det vanskeliggjøre bruken av eiendommen. Å legge om en adkomstvei kan være kostbart. Hvis visningen er sommerstid, vurder hvordan det vil være der på vinteren. Hvis adkomsten er bratt opp eller bratt ned, kan det vanskeliggjøre bruken av eiendommen. Det kan også forringe annenhåndsverdien når du skal selge eiendommen igjen.

Tomt
Vurder anvendeligheten av selve tomta. Har den tilstrekkelige flate områder for å kunne utnytte din families behov? Er den grei å holde ved like? Plenklipping i bratt og ulent terreng kan være en stor utfordring!

Naboeiendommer
Det neste du bør se på, er avstand og beliggenhet i forhold til naboer. Hvordan ligger eiendommen i forhold til nabohusene, i forhold til sol, skygge, utsyn, høy vegetasjon, trafikkert vei, jernbanelinje etc? Det aller meste utendørs er statisk, og det får du ikke gjort noe med. Og det som kan endres utendørs, koster gjerne mye penger å få gjort noe med.

Vedlikehold
Vurder deretter det utvendige vedlikeholdet av huset. Ser det akseptabelt ut for deg? Er huset dårlig vedlikeholdt, så kan det bety mye egeninnsats eller kostnader for å få det slik du ønsker. Det er viktig å danne seg en oppfatning av om huset ligger i spesielt utsatt område, med mye sot, svevestøv og lignende. Dette krever hyppige vedlikeholdsintervaller.

Tak
Løft blikket opp mot taket. Ser det rett og fint ut, eller er det store skjevheter eller såkalt heng på mønet. Sistnevnte kan tyde på at det er setninger i huset. Se også på tilstanden på taksteinen, ser den jevn og fin ut? Hvordan er overgangen mellom tak og vegger? Er det svarte flekker på vegger under tak, kan det tyde på at taket har vært utett,

Yttervegger og grunnmur
Se etter sprekker og om det er mugg- eller soppvekst på grunnmuren. Takstmann skal ha sjekket kledningen for råte, men ønsker du å sjekke kledningen selv, kan du ta en kniv eller skrujern og stikke inn i endeveden. Hvis den glir lett inn, er det et tegn på at kledningen er mangelfullt vedlikeholdt. Dersom det er mye sprekker i nedkanten av kledningen, så tilsier dette feil montering av kledningen og/eller manglende vedlikehold. Hvis kledningen ser hel og fin ut og det ser godt vedlikeholdt ut, kan du slå deg til ro med det du har sett og heller støtte deg på det som står beskrevet i takstrapporten.

Terreng
Vurder terrenget rundt huset. Er det steder hvor vann fra terreng blir liggende mot grunnmuren? Det kan for eksempel være på grunn av groper i terrenget, noe som kan gjøre at grunnmuren stadig får tilført fuktighet ved regn og snøsmelting. Selv om dette kan være lett å rette opp i etter et kjøp, kan det være at fuktigheten allerede har trukket inn i muren, med de påfølgende problemer det gir. Stadig tilførsel av fukt mot en grunnmur, gjør at muren ikke får anledning til å tørke. Dette kan påvirke innemiljøet i hele huset.