Selge boligen? Dette bør du være oppmerksom på!

En undersøkelse viser at en stor andel boligselgere ikke er forberedt på befaring, eller hva de nye endringene i boligloven betyr. Se de beste rådene fra bransjeorganisasjonen for å stille forberedt her.

råd til hussalg

Flere planlegger kanskje å selge bolig den kommende tiden, men mange er kanskje ikke forberedt på befaring, eller hva de nye endringene i boligloven innebærer.

I en pressemelding, viser Norsk takst til sin undersøkelse* hvor det fremkommer at nærmere 8 av 10 boligselgere ikke er helt forberedt når de boligsakkyndige kommer for å utarbeide en tilstandsrapport.

Her er de viktigste forberedelsene du som boligselger kan gjøre for å få tilstandsrapporten i orden hurtigst mulig.

forberedelser hussalg
Bilde: Getty Images

5 enkle grep for en rask tilstandsprosess

  • Vær tidlig ute med å bestille tilstandsrapport og sett den inn i de nye reglene. Siden lovendringene trådte i kraft i januar 2022, er de nye rapportene langt grundigere og mer omfattende enn tidligere, og det tar følgende lengre tid å utarbeide disse. Les mer om de oppdaterte lovendringene her!
  • Sørg for å finne relevant dokumentasjon for arbeid som er utført i boligen de siste fem årene. Om du ikke har det bør man ta kontakt med de som utførte jobben – spør den byggsakkyndige om hjelp.
  • Gjør hele boligen lett tilgjengelig for den byggsakkyndige. Du bør rydde ut av skap og skuffer så det er enkelt å komme til alle rør på bad og kjøkken, i tillegg bør alle sluk være rene. Den bygningssakkyndige vil også sjekke loft og kjeller, spesielt for fukt.
  • Ha informasjonen klar om ventilasjon, varmtvannsbereder, varmeanlegg, el-anlegg og lignende – den byggsakkyndige vil gjerne vite alder på disse anleggene og når det sist har vært eventuell service utført.
  • Klargjør grunnmuren boligen står på, så den byggsakkyndige kan se etter riss, sprekker eller skader. Finn også gjerne fram en stige slik at tak og møne kan undersøkes.

Les våre 10 gode tips for et godt boligsalg her!

* Webbasert undersøkelse utført blant bygningssakkyndige og medlemmer av Norsk takst. Undersøkelsen ble utført 10.-14. mars og ble besvart av 373 bygningssakkyndige over hele Norge.