Nordmenn vil ha murhus

Nordmenn vil ha murhus etter ferieturene. Og erfarne etablerere er de ivrigste.

– Reiser du i Europa, er det murhus du ser og bor i, og denne trenden tar folk med seg hjem når de skal bygge, sier Tore Ilseng i Murhuskjeden Håndverksmur AS.

Og de er ikke de eneste som opplever at nordmenns reiselyst påvirker boligvalget.
– Nordmenn reiser mye i utlandet. De ser arkitekturen i disse landene, og der er det tegl og mur som gjelder. Vi opplever ofte at folk kommer fra ferie med et bilde av et hus de har likt veldig godt og ønsker å få tegnet noe lignende til seg selv, forteller daglig leder i Murgaardhus AS, Jonny Aas.

Skal du bygge hus? Sjekk ut vår Husbyggerskole!


Positive til mur

Selv om det er tradisjon for trehus i Norge, opplever murhusbransjen at folk er velvillig innstilt til murhus.
– Nordmenns holdning til murhus er positiv. Murhus kommer høyt opp på listen når du spør hva folk vil ha. Problemet er at det ikke har vært tilbydere. Det blant annet derfor vi driver med murhus, og kun murhus. Det er et marked for det der ute, forteller Ilseng.

Og ifølge Jonny Aas er det særlig én gruppe som er positiv enn andre.
– Andre- og tredjegangs etablerere i markedet søker ofte til andre løsninger enn de har hatt tidligere, og hovedkundegruppa vår ligger nok i alderen 30-50 år. De vil gjerne ha et annet type utseende enn før, og det har ikke bare med selve utformingen å gjøre, men også ting som vedlikehold og inneklima.

Kresne boligbyggere
Murgaardhus AS leverer både trehus og murhus, og de har sett en interessant utvikling under finanskrisa.
– Murhus har en positiv trend i Norge. Det merker vi fra alle våre forhandlere. Vi ser at trehusproduksjonen går noe ned mens murhusproduksjonen går opp. Det skyldes nok at andre- og tredjegangsetablerere har kapital og midler. De som bygger murhus er veldig bevisst på hva de skal ha. De ønsker seg ikke først og fremst billigløsninger, slik det gjerne er når man kjøper hus for første gang. De tenker fremover, mot alderdommen, og ønsker seg mindre vedlikehold, sier Aas.

En av fordelene med et murhus er nemlig at det krever atskillig mindre vedlikehold enn et trehus. Og hvis du har hengt i stigen og vasket og malt en trehusfasade et par ganger, lærer du deg å sette pris på vedlikeholdsfrie hus.

Dyr i start, billig på sikt
Murhus er noe dyrere å bygge, men på sikt jevner denne kostnadsforskjellen seg ut, blant annet gjennom færre utgifter til vedlikehold.
– Bygger du et murhus i teglstein, får du et totalt vedlikeholdsfritt bygg, hevder Tore Ilseng. – Og bygger du i Leca med pusset mur, skal det holde i minst 20 år før du må tenke på å vedlikeholde det. En kombinasjon av tegl og Leca er også en mulighet. På våre Lecahus bruker vi farget puss, og da trenger du ikke male med mindre du vil skifte farge på huset. I så tilfelle maler du med silikatmaling, som brukes til miljøvennlige pustende konstruksjoner som murhus er, og da holder det i minst 20 år før vedlikeholdsbehovet melder seg.

Du kan i tillegg spare penger på strømforbruket med et murhus sammenlignet med trehus.
– Et murhus er bygget med tunge materialer og er dermed ikke så følsomt for temperatursvingninger. Det vil du merke på strømforbruket. Et murhus vil oppleves som svalt om sommeren og varmt om vinteren. Det skyldes at murhuset bruker lenger tid på å kvitte seg med varme, slik at oppvarmingen gjennom dagen avgies som varme om natten, og vice versa om sommeren, forklarer Ilseng.

Godt for klimaet inne og ute
Ettersom murhus bygges i rene konstruksjoner tvers igjen og med bestandige materialer som kan stå i mange år uten å forringes, er de miljømessig et godt alternativ. De er dessuten rustet til å takle fremtidens vær.

– For ekstremvær er murhus ekstremt bra, sier Aas. – Murhus er diffusjonsåpent, og det betyr at eventuell fukt begrenset omfang som trenger inn, vil trekke ut igjen på en naturlig måte.

De har også vist seg å være et gunstig for innemiljøet.
– Du får et helt annet inneklima i murhus enn i et trehus. Selv om du i dag får nye trehus med balansert ventilasjon, er trehusene mye mer utsatt hvis uhellet først er ute. En lekkasje i et trehus kan resultere i omfattende og kostbare utskiftninger av materiale og fare for sopp og råte, mens du i et murhus ”bare” kan åpne opp og tørke ut, sier Aas.