Hva skal følge med ved salg?

Hva skal følge med av løsøre når boligen selges?

Mange boligselgere stiller seg spørsmålet om hva som skal følge med av løsøre når boligen selges. De fleste har fått med seg at utstyr som er fastmontert, skal følge med eiendommen, men hva med utstyr som stiger og brannslukkere? Og hvilke skap skal stå igjen og hvilken kan du ta med deg videre?

– Løsøre er en gråsoneproblematikk, innrømmer Christian Dreyer, leder av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

NEF har derfor satt opp en liste med 18 punkter som dekker de gjenstander som bør følge med når en bolig selges. Vilkårene er at de var synlig ved visning og at partene ikke har inngått andre avtaler. Listen er ment å være en bransjenorm, men Dreyer innrømmer at den ikke er utfyllende nok.

– Den er en veiledning på hva som er riktig, men det er også punkter på den listen som ikke behøver være riktig, sier han.

– Et eksempel kan være punktet om postkasse. Har du en vakker, gammel postkasse du har fått som arvegods fra din tippoldemor kan du fint ta den med deg. Men da bør du også erstatte den med en ny, sier Dreyer.

Du har også anledning å avtale at visse gjenstander ikke følger med boligen, selv om de står oppført på listen NEF har utarbeidet. Men om du for eksempel vil ta med deg badekaret med løveføtter til neste bolig, må du presisere dette i salgsoppgaven.

– Man har mulighet til å gå utenom listen, men det må avtales på forhånd. Du kan ikke komme ved overtagelse og si at du skal tar med deg flaggstanga, sier Dreyer.

Her er NEFs liste over løsøre og tilbehør som bør følge boligen:

1.HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte

2.VARMEKILDER: Ovner, kaminer og panelovner, uansett festemåte. Varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom mangler oppvarming, skal dette fremgå av salgsoppgaven.

3.TV-ANTENNER og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeanordning følger ikke med.

4.BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, speil, hyller, håndkle- og glassholdere samt såkalt baderomsinnredning, herunder overskap.

5.SPEILFLISER uansett festemåte

6.SKAP: Garderobeskap, kjøkkeninnredning etc, selv om disse er løse. Vitrineskap, skjenk og lignende som ikke er en del av innredningen, følger ikke med.

7.MARKISER, PERSIENNER OG GARDINOPPHENG

8.INTEGRERTE HVITEVARER

9.AVTREKKSVIFTER av alle slag.

10. ARMATUR: Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng, skinner samt utelys og hagebelysning.

11. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper).

12. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder til disse.

13. POSTKASSE.

14. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende.

15. FLAGGSTANG og fastmontert TØRKESTATIV.

16. OLJE-/PARAFINFAT. Eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato.

17. STIGE: Brannstige og lignende der dette er påbudt, jf kapittel 2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak. Feiestige der dette er påbudt, jf kapittel 2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak.

18. BRANNSLUKNINGSAPPARAT/BRANNSLANGE og RØYKVARSLER er påbudt, jf Lov om brann- og eksplosjonsvern § 6, 1. ledd. Det er hjemmelshavers og brukers plikt å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor følge med ved salg av eiendom

Kilde: www.nef.no