Gratis arkitektråd til alle

Oslo Arkitektforening tilbyr gratis rådgivning til alle som har behov for arkitekthjelp, en gang i uken, hver torsdag mellom kl. 12 og 19.  Her, i deres lokaler i Josefines gate 32 får du gratis råd en halv time.

Hvis du skal bygge hus, hytte eller tilbygg, eller endre på husets planløsning kan du reserve tid på forhånd for gratis rådgivning hos Oslo Arkitektforening.

Her får du også hjelp til hvordan du kan utnytte plassen bedre i boligen din og tips til nye fager i huset eller i leiligheten.

Fakta om arkitektrådene:

· Rådgivningen er rettet mot privatpersoner med planer om å bygge hus, utvidelser, rehabilitering eller lignende. Her kan du be om råd om alt innenfor arkitektens fagområde. Sivilarkitekter gir gratis veiledning en halv time til hver besøkende.

· Rådgivningen foregår i NALs bibliotek hvor det er mulig å slå seg ned og se på arkitekturlitteratur. Det er tilrettelagt et utvalg bøker og tidsskrifter som spesielt omhandler hus- og hyttearkitektur. Bibliotek har Nordens største samling av arkitekturtidsskrifter.

· Arkitektenes rådgivningstjeneste har vært i drift siden 1979, da en gruppe arkitekter tok initiativ til å danne et forum for fri arkitekthjelp. Hensikten med tjenesten er blant annet å gi hjelp og belyse ethvert problem av arkitektonisk, teknisk, administrativ eller økonomisk karakter og øke forståelsen for arkitektoniske kvaliteter.

· Arkitektene som gir råd er alle sivilarkitekter MNAL og medlemmer av Oslo arkitektforening med minst ti års erfaring som arkitekt.

En gruppe arkitekter tok initiativ til å danne et forum for fri arkitekthjelp

Interiør fra huset som er prosjektert etter passivhusstandard NS 3700 og bygget av massivtre med utvendige påforingselementer. Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad. Arkitekt: Øyvind Kolnes Grønli/Ratio arkitekter AS

Ny boligbrosjyre fra NAL

I forbindelse med NALs boligpolitiske satsing har de lansert brosjyren ”Gode boliger – for alle”. Brosjyren henvender seg i første rekke til folkevalgte og ansatte i kommuner som jobber med bolig og bygningspolitikk.

Brosjyren beskriver og viser eksempler på ulike sider av kvalitet i boligbyggingen og forslag til tiltak for å bedre kvaliteten. NAL er opptatt av at det ikke utelukkende fokuseres på teknisk kvalitet, men at også den opplevde kvaliteten får en sentral plass i den omfattende boligbyggingen i Norge i årene som kommer.

– Vi ønsker å gi kommunene og nasjonale myndigheter konkrete innspill til hvordan kvaliteten i boligbyggingen kan sikres, sier NALs president Kim Skaara.

I brosjyren vises til gode eksempler og det presenterer innspill til hvordan kommunene kan sikre kvalitet i boligbyggingen.

For mer info: www.arkitektur.no

Gratis arkitektrådgivning:

Torsdager mellom kl. 17.00 og 19.00 i NALs bibliotek, i Arkitektenes hus i Josefines gate 32, i Oslo.

Ring 469 88 393 eller send mail til jh@arkitektur.no for å reservere tid.