– Fra nyttår blir ulovlige boligendringer avslørt

 Fra og med januar 2015 vil den nye boligsalgsrapporten avsløre endringer fordi takstmannen plikter å sammenligne objektet med opprinnelige godkjente tegninger. 

– Selv om endringene er utført av tidligere eiere kan den nye eieren risikere å bli sittende med svarteper, sier fagsjef i NITO Takst, Rune Karlsen. 

Mange bruker ferien og feriepengene til å pusse opp. Da kan det være fristende å innrede et nytt soverom i kjelleren, sette på et nytt vindu, slå opp en stor levegg, lage takterrasse eller bygge et anneks til svigermor på hytta.

De aller fleste slike endringer må søkes og godkjennes, men mange dropper akkurat dette, fordi de ikke kjenner reglene – eller med viten og vilje.

– Våre medlemmer, takstingeniørene, ser svært ofte tilfeller av dette når de skal taksere salgsobjekter. Til nå har dette kun blitt tatt med i taksten hvis det er helt opplagte ulovlige endringer, som for eksempel krypkjellere som er omgjort til soverom. Alle takstfolk vet at hvis rommet har en takhøyde på under 2,20 meter så ville det aldri blitt godkjent som soverom. Slike tilfeller vil nå bli påpekt, og jeg er helt sikker på at det finnes mange slike ulovlig utførte endringer rundt omkring som er tikkende kostnadsbomber, forteller fagsjef i NITO Takst Rune Karlsen.

Kjenner ikke reglene

Han mener mye har blitt gjort fordi folk ikke vet bedre.

– Det er ikke opplagt for folk flest at det er en søknadspliktig fasadeendring å sette inn et vindu eller at rommet i kjelleren ikke kan benyttes til soverom på grunn av takhøyde eller for små vinduer. På 80-tallet ga husbanken ekstra lån til de som bygget 1,5 etasje, hvor loftet kunne innredes på et senere tidspunkt når behovet for mer plass meldte seg. De fleste av disse loftene er nå innredet uten at dette er avmerket i kommunens byggesaksarkiv. Uansett om det er gjort på grunn av manglende kunnskap eller med viten og vilje, så er det den som eier boligen når det oppdages som sitter med svarteper, og kommunen er nådeløs når det gjelder å kreve tilbakestilling, sier Karlsen.

Hans råd er derfor at man alltid bør sjekke hvis man er i tvil.

– En tilbakestilling kan fort bli dyr, enten det er å rive ned et skjul, fjerne et vindu eller ta bort takterrassen. Og ekstra bittert er det hvis man har kjøpt boligen med disse ulovlige fasilitetene, sier han.

Ny eiers ansvar etter fem år

Har det gått mer enn fem år er det svært vanskelig å få tilbake noe fra tidligere eier, og selv om det har gått kortere tid er en slik klagesak uansett krevende både med tanke på tid og innsats.

– I januar 2015 kommer den nye boligsalgsrapporten. I den forbindelse vil alltid takstingeniøren ha med seg originaltegningene av boligen og raskt avsløre om det har blitt gjort ulovlige endringer, forteller Karlsen. Han råder folk som har tenkt å selge til selv å undersøke. Hvis takstmannen finner ut at det er gjort ulovlige endringer på boligen vil dette bety at salgsprosessen vil kunne dra ut i tid fordi det må ryddes opp i dette før boligen kan legges ut for salg.

Karlsen er svært fornøyd med at boligsalgsrapporten nå blir ved kjøp og salg av fast eiendom.

– Dette med ulovlige endringer er bare ett av flere gode eksempler på hvordan denne rapporten er med på å sikre forbrukerne. Rapporten er også mye bedre på å avdekke skader i sin spede begynnelse på for eksempel bad og innredede rom under bakkenivå, hvor vi nå undersøker inne i konstruksjonene med egnede instrumenter.

Liste over hva du må søke om før du gjør endringer:

  • Oppføring, tilbygging og påbygging av bygning
  • Hybel/ leilighet i eneboligen
  • Vesentlige endringer av bygning
  • Fasadeendring
  • Støttemur
  • Bruksendring – fra S rom til P rom. (Ett eksempel – en tidligere bod – er ominnredet til soverom)
  • Endring av tomt/ oppfylling av tomt