Få klager på takstmannen

Få klager på takstmannen, og de siste årene har klagene blitt færre.

Foto: Colourbox. Ikke fornøyd med takstmannen? Du kan klage. Men få gjør det.

I årsrapporten for Klagenemnda for takstmenn kommer det frem at tallene de tre siste årene har vært synkende. Mens det i 2005 ble behandlet 34 saker, i seg selv et beskjedent tall, ble det i 2006 behandlet bare 28 saker.

Kjøpere klager mest
– I fjor hadde vi 21 saker, og i ti av dem fikk klager medhold. Når vi anslår at det utarbeides rundt 100.000 takster og rapporter i året, sier det seg selv at det er en svært lav andel som klager på takstmenn, sier Kai-Haftor Olsen, daglig leder i NITO Takst.

60% av de som klager, er kjøpere av eiendommen. De klager i all hovedsak på mangler i taksten som er blitt avdekket etter overtakelse av eiendommen. Verdi- og lånetakst på bolig eller fritidseiendom er da også det produktet som flest klager på. 14 av 21 klager i fjor gikk på dette produktet.

Få feiltrinn?
Klagenemnda for takstmenn ble etablert sommeren 2002. Den behandler klager på takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidseiendommer. Om det lave antallet klager som er kommet inn til nemnda, skyldes at takstmenn sjelden trår feil eller at folk ikke er oppmerksomme på klagemuligheten, er vanskelig å si.

– Hvis vi sammenholder antall saker i Klagenemnda samt de utbetalinger som skjer via takstmennenes ansvarsforsikringer, så begåes det utvilsomt få feiltrinn av takstmennene. De tidvis store oppslagene i media om feil som takstmenn har begått, er sterkt overdrevet og er ikke representative for bransjen, mener Olsen.

Takstorganisasjonene finansierer 100 % av driften av Klagenemnda for takstmenn.