Dette bør du gjøre om en kjøper forsøker å kuppe bolighandelen

Som boligselger vil du kunne oppleve at potensielle kjøpere går utenom meglerapparatet og direkte til deg med et bud. Men bør du egentlig ta i mot dette budet?

Mange boligselgere har nok opplevd, eller vil før eller siden oppleve, at ivrige kjøpere inngir bud direkte til deg som boligselger. 

Det er lett å la seg overvelde av slike bud, men det gjelder å ikke forhaste seg med en beslutning. 

LES OGSÅ: 10 gode råd for et godt boligsalg

Manglende assistanse

Som selger er du ikke forhindret fra å motta tilbud med kortere frist, slik eiendomsmeglere er. 

– Slike bud kan medføre at boligselger må ta stilling til budet før visning og før eventuelle andre budgivere kommer på banen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det kan knyttes stor usikkerhet til både prisen som er tilbudt og øvrig innhold ved slike bud, da det er flere ting en eiendomsmegler ikke vil kunne gi deg tilstrekkelig assistanse med.

LES OGSÅ: Slik gjør du boligen lettsolgt 

– Om du mottar et slikt bud, vil du ikke kunne få tilstrekkelig bistand med en vurdering av budet opp mot potensiell markedsverdi etter visning og budrunde, hvor flere interessenter har mulighet til å legge inn bud, forklarer Dreyer.

Eiendomsmegleren vil heller ikke kunne gi deg nok hjelp med kontroll av budgivers finansiering, avklaring av eventuelle forbehold i budet og avklaring av tidspunkt for overtagelse, eller opplysninger og betingelser som kjøper må få før avtalen inngås. 

Kan oppstå problemer

Om du som selger lar deg kuppe, kan det altså oppstå flere problemer senere, både for deg og kjøperen.

Slike forhastninger kan nemlig forårsake at kjøperen overser flere feil og mangler ved boligen. 

Hvis du som selger heller ikke har foretatt deg en kontroll av budgivers finanisering, kan dette også være problematisk om kjøperen eventuelt ikke klarer å finansiere kjøpet. 

LES OGSÅ: Foreslår angrerett etter boligkjøp

Kontakt eiendomsmegler

Eiendom Norge anbefaler alle boligselgere til ikke å ta imot bud direkte fra budgivere, men henvise potensielle budgivere til megler.

Ved å kontakte eiendomsmegler, vil du som nevnt få den hjelpen du trenger, slik at du kan være sikrere på at du har tatt en god beslutning. 

På denne måten vil du unngå den usikkerheten mange får etter å ha tatt i mot et slik bud. Nemlig om man fikk den prisen for boligen, som markedet kanskje har ment at den var verdt. 

– Både Forbrukerrådet og eiendomsmeglingsbransjen er enige om at slike direkte bud har uheldige sider. Derfor anbefaler vi at boligselger tar kontakt med eiendomsmegler umiddelbart hvis de mottar bud som dette, sier Dreyer.

Kan avhenge av markedspriser

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, forteller derimot at kupping kan være et mindre problem i markeder der prisene synker fordi færre forsøker å kuppe.

Sannsynligvis kan det da også være mer risikabelt å si nei takk.

– Det kan jo selvsagt også hende at en kuppmaker feilvurderer verdien av en bolig og byr mer enn budrunden slutter på. Ingen regel helt uten unntak, er kanskje noe å tenke på, sier Bartholdsen.

I slike situasjoner forteller Bartholdsen at det er det uhyre viktig at selger på forhånd har gjort seg en solid vurdering av prisen på boligen.

– Vi mener det et er meget viktig at taktstmannen også setter markedsverdi, ikke bare eiendomsmegleren. Som selger må du orientere deg i markedet når du selger boligen, og ikke bare basere deg på hva megleren sier. Meglere har jo også bommet med millionbeløp, sier Bartholdsen.

Forbrukerrådet mener like fullt at det ryddigste for alle parter er at man følger den planen man la omkring salget.