Begreper for boligers størrelse

Begrepene som brukes for å angi størrelsen på en bolig er mange. Etter mange klagesaker og diskusjoner rundt boligstørrelser, har vi nå fått nye regler for hva som skal opplyses i boligannonser.

Fra nyttår 2008 ble det innført to nye begreper for boligstørrelse. Disse erstatter de tidligere brukte boareal (BOA) og bruksareal (BRA).

De nye begrepene er:

(BRA) Bruttoareal med bruksareal. Dette er kvadratmeterstørrelsen målt ved ytterveggenes innside, og midt i vegg mot eventuell naboleilighet eller fellesdel. Det trekkes fra kanaler og piper på over 0,5 kvadratmeter.

(P-ROM) Boligareal med areal av primærrommene. Primærrom er rom til boligformål, det vil si at boder, loft og kjeller ikke teller med. Primærrom er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom.