Kinofølelse på hjemmebane

Ny tv- og lydteknikk inntar norske hjem med full styrke. DVD, plasmaskjermer og surround-lydanlegg har inntil nylig vært fremmedord for de fleste av oss. Nå, derimot, er det selve drømmen for alle som foretrekker topp kvalitet på tv-bilde og lyd.

For å få en hjemmekino i din egen stue må du koble sammen en DVD spiller med en tv og et stereo-anlegg. Det kreves tv-apparat med stor bildeflate, en forsterker med Dolby Digital eller DTS og minst fem høyttalere.
Plasser senterhøyttaleren i front, gjerne oppå eller over tv-apparatet. Fra denne høyttaleren kommer dialogen i filmen. Stereoeffekten får du ved å plassere en høyttaler til venstre og en til høyre i front for tv-apparatet. Bak sofaen som er plassert foran tv-skjermen, plasseres en høyttaler til venstre og en til høyre. I alt fem stykk.
– 90 prosent av alle DVD filmer levers i dag med 5.1 lyd, sier Odd Rune Hegge, forhan-dler i firmaet Kontrapunkt. Kun et fåtall filmer har 7.1 lyd, som krever syv høyttalere.

Flere prisklasser og muligheter
I dag finnes det rimelige og dyre hjemme-kinoløsninger. Man kan få et anlegg ned til 5000 kroner på El-kjøp. Men ønsker du et solid hjemmekinoanlegg med topp lyd og bildekvalitet, må du opp i 100 000 kroner, hevder Hegge. Han understreker også at anlegget bør installeres av fagfolk, slik at det fungerer optimalt for brukeren. Utvik-lingen innen lyd- og bildesystemer for tv er i en rivende utvikling. Det er mulig å opp-gradere systemet ditt underveis, etter hvert som nye tekniske muligheter trer inn på markedet.
Det finnes nesten ingen begrensninger oppad i pris på ulike lyd- og bildeløsninger til hjemmebruk. I spesialforretningen Kontra-punkt kan man få tv-skjermer som skjules i skap, skjulte høyttalere i alle rom samt store filmlerreter som kan rulles ned fra taket. Alle ledninger og kabler kan skjules. Du kan også få veggmontert kontrollpanel, der du kan justere både lyd og lys i boligen.
Noen ønsker eget multimediarom med musikkanlegg, pc, plasmaskjerm eller projek-tor i nybygde hus eller har et ekstra rom i boligen som de vil bruke til å nyte topp lyd og bildekvalitet.

Verdt å vite om aktuelle begreper:

TV-skjermer
 1. Wide-screen tv
  Tv-skjermen har proporsjonene 16:19 mellom høyde og bredde. Dette formatet brukes på DVD filmer. Standardformatet er 32 tom-mer, men finnes i alle størrelser fra 21 til 50 tommer. Priser fra 4000 til 100 000 kroner.
 2. Projektons-tv
  På denne type TV blir bildene større. De projiseres gjennom et system av linser til en skjerm i størrelsen 40 til 60 tommer. Koster fra 20 000 kroner og oppover.
 3. Plasmaskjerm
  Dette er tynne bilde-skjermer som kan hen-ges opp på veggen. De fungerer i alle rom.
  Teknikken er basert på neon-tekno-logi, slik vi er vant til å se på store, lys-ende reklameskilt. Teknikken som er over-ført til tv er forholdsvis ny og kostbar.
  Størrelsen varierer fra 32 til 60 tommer.
  Pris fra 50 000 til 200 000 kroner, avhengig av størrelse og kvalitet.
 4. Prosjektor
  En videoprojektor brukes for å vise bilder på et hvitt lerret. Rommet bør være mørkt eller ha gardiner som kan trekkes for vin-duer som slipper inn dagslys. Du kan oppnå en bildestørrelse på 60 til 120 tommer med en bredde på tre meter. Projektoren erstatter ikke tv apparatet men utfyller den. Vær klar over at den ikke har tv-mottager uten at du kobler deg til videoen.
  Koster fra 15 000 til 20 000 kroner.

CD-stasjon

 1. DVD Forkortelsen står for Digital Versatiler Disc som er et nytt format for film og data. DVD-platen har samme format som en CD-plate. Bilde og lyd lagres på platen.
  Har betydelig bedre bildekvalitet enn video. Har en oppløsning på 345 000 punkter mot 110 000 punkter for video. Koster fra 1400 til 40 000 kroner.

Lyd

 1. Surroundlyd
  Dette er lyd som består av flere lydkanaler for å oppnå romfølelse og tilstedeværelse i filmen. For å oppnå surroundlyd må det bru-kes flere høyttalere, minst fem stykker.
  For å få til en realistisk lyd, må enten forsterkeren eller DVD-spilleren ha inne-bygget avkoder for surrondlyd. Det finnes to teknikker, Dolby Digital og DTS. Dolby Digital finnes i to versjoner, 5.1 og 6.1. Femmeren står for fem høyttalere og sekseren for seks høyttalere. Ettallet står for en basishøyttaler, subwoofer.
 2. DTS
  Digital Theatre System er et nytt system som mange hevder er det beste digitale flerkanals lydsystem som markedet kan tilby i dag. Men det er svært få DVD-filmer som er spilt inn på dette systemet.
 3. Hi-Fi
  High Fidelity betyr høy troverdighet. Stereoanlegg med Hi-Fi-lyd har høy kvalitet og lydgjengivelse.

Her får du vite mer:

 • Kontrapunkt, tlf: 22 60 11 02, www.kontrapunkt.no
 • Adapt AS, tlf: 67 98 02 20, www.adapt-as.no
 • Bang Olufsen, tlf: 32 89 13 30, www.bang-olufsen.dk
 • Hifi-klubben, tlf: 22 80 63 10, www.hifiklubben.no
 • JVC Norge, tlf: 33 36 16 00, www.jvc.no