Bredere bånd gir bedre kvalitet

Ny TV-teknologi kan gi deg en bildekvalitet du ikke har sett maken til før. Det gjelder bare å få overført sendingene på best mulig måte.


Teknologien bidrar til at nedlastingen og internettkommunikasjonen går hurtigere og hurtigere.
Foto: Trond Folckersahm
HDTV overtar stadig mer av markedet.

Det er kabelselskapene som fører an i kampen for å overføre lyd og bilder på en best, og raskest mulig, måte. De er i ferd med å tilrive seg en stadig større kundemasse. I tillegg til overføring av de tradisjonelle TV-kanalene, kan både Internett og IP- telefoni hentes gjennom TV-kabelen. Dette skjer gjennom overføringslinjer med en langt større kapasitet enn de vi kjenner fra teleselskapene. Ekte bredbånd har større kapasitet enn ADSL, som er en teknologi som utnytter en vanlig telefonlinje og gir mulighet for høyhastighetstransport av data over denne.

Det er HDTV som gjelder
– HDTV-apparatene er i ferd med å innta hjemmene våre, og vi blir i stand til å ta imot sendinger med en langt høyere kvalitet enn før. Utviklingen av fiberoptikk og andre former for bredbåndsoverføring gir nye muligheter for overføringer, sier informasjonskonsulent Jostein Nyhammar i Elektronikkbransjen AS.
I og med at denne TV-teknologien vil dominere innenfor overskuelig framtid, har flere TV-selskaper allerede begynt å sende HDTV-sendinger. Både Canal Digital og Viasat er på banen. Flere vil følge i kjølvannet.
– Også Riks-TV vil følge opp. Når de analoge kanalene blir slokket, blir det større kapasitet på overføringslinjene. På slutten av dette året vil vi se en langt større andel av HDTV-sendinger, mener Nyhammar.

Toveis kommunikasjon
– Kabelnettet er den optimale løsningen. Spesielt fordi HDTV-sendingene er på full fart inn. Nettet kan betegnes som en motorvei med svært mange filer i begge retninger, forteller Knut Børmer, daglig leder i Norsk Kabel-TV Forbund, (NKTF).
Kapasiteten på bredbåndet varierer fra tilbyder til tilbyder. I dag er det Get som kan tilby det raskeste bredbåndet med en hastighet med 26 megabyte per sekund. Allikevel er dette for barnemat å regne i forhold til de systemene som er på vei.
– Det er en ny teknologi på vei. Den har fått navnet EuroDocsis 3.0. Den gir muligheten til å overføre flere hundre megabyte per sekund. Ikke bare en vei, men begge veier. Dette gir også nye muligheter når det gjelder toveis kommunikasjon, forteller Knut Børmer.
De første boksene som støtter systemet er inne til sertifisering i disse dager. Allerede i løpet av 2008 regner man med at aktører i kabelbransjen vil være i stand til å levere signaler med det nye systemet.
– EuroDocsis har ingen begrensninger i forhold til dagens TV-teknologi. Samtidig vil jeg undertstreke at vi i forbundet vil fortsette å levere analoge signaler. Både fordi det fortsatt er mange som har gamle TV-apparater, og også for dem som har flere apparater rundt i huset, informerer Børmer.