Vet du hva du har i huset?

Har du forsikret boligen og innboet ditt riktig? Vet du hvilke tilbud som gjelder? Tar du dine forholdsregler? Det kan bli dyrt å ikke ha oversikt over forsikringsavtalene.

<!– –>
– Vi kan gi gode råd, men du er selv ansvarlig for å være riktig forsikret, sier produktsjef Øyvind Huse i Storebrand Skadeforsikring. Foto: Storebrand

– Som eier av en enebolig eller tomannsbolig er det svært viktig at du er bevisst på at så vel bolig som innbo er riktig forsikret. En total boligforsikring er todelt i en bygnings- og en innboforsikring, og det er like viktig at du er tilstrekkelig dekket i begge, forteller Øivind Huse, produktsjef i Storebrand Skadeforsikring.

Forsikring av bygningen
Første bud når du ber om tilbud på forsikring av selve huset/bygningen, er at du oppgir både riktig bo- og bruttoareal i tillegg til boligens standard. Når disse opplysningene er gitt, vil du normalt få et tilbud på en fullverdiforsikring som omfatter selve huset og som er ment å dekke de fleste eventuelle fremtidige skader som måtte oppstå. Samtidig er du dekket for det som det eventuelt måtte koste å føre opp en tilsvarende bygning.
I tillegg kan du tegne forsikringer som tilbyr utvidet dekning og omfatter sopp- og råte skader, innsektsskader, skader forårsaket av gnagere som rotter og mus osv. Statistikken viser at nesten alle ene- og tomannsboliger i Norge er forsikret på fullverdi og at de fleste forsikringsselskapene har ganske like vilkår.
– Fullverdidekningen sørger for at du aldri er underforsikret med mindre du bygger på boligen eller gjør store oppgraderinger av standarden. Endrer du standarden, bruttoarealet og/eller boarealet, bør du snarest mulig melde fra om endringen til forsikringsselskapet ditt. I motsatt fall kan du risikere underforsikring og redusert erstatning ved eventuelt skade, sier Huse.

Innbo
Riktig forsikring av innbo er også viktig. De fleste forsikringstakere ser en fordel i å ha begge disse i et og samme selskap, men dette er noe du selvfølgelig selv velger.
Når det gjelder innboforsikring, kan det være penger å spare: Er du, din ektefelle, samboer eller partner medlem av en organisasjon, som for eksempel et fagforbund tilknyttet LO, er ofte innboforsikring allerede inkludert i kontingenten. Dersom du ikke har et slikt tilbud, sørg for at du gjør en så riktig verdiansettelse på innboet ditt som mulig og tegn riktig forsikringssum. I motsatt fall kan du risikere å være underforsikret, noe som både kan bli dyrt og traumatisk dersom uhellet skulle være ute.
– Vårt inntrykk er dessverre at det er flere som er underforsikret enn overforsikret, sier Øivind Huse.

Under- eller overforsikret
Spesielt når det gjelder innboforsikring, hvor man velger forsikringssum selv, er det viktig å øke summen etter hvert som du skaffer deg dyrere eiendeler. Et godt tips, dersom uhellet skulle være ute, er å notere ned hva du har av innbo og løsøre, husk skap og skuffer, og gjerne også å ta bilder som en ekstra dokumentasjon. Dette materialet bør selvfølgelig oppbevares utenfor huset, for eksempel i en bankboks, hos familie etc.
Det er heller ikke lønnsomt å være såkalt overforsikret for da betaler du for høy forsikringssum i forhold til hva du får igjen. Husk at det faktisk er du som forsikringstaker som har ansvaret for at du er riktig innboforsikret, forteller produktsjefen i Storebrand.
Egenadel
Du kan også spare penger på å øke egenandelen for eventuelle skader. De aller fleste velger en egenandel på 4000 kroner. Har du sjelden skader og mener at du har råd til å betale en større andel av skaden selv, kan det anbefales at egenandelen økes til for eksempel 8000 kroner.

Enkle hjelpemidler
Du kan også gi deg selv litt ”førstehjelp”. Ved å gå inn på www.finansportalen.no hvor du selv kan se hvordan vilkårene varierer mellom tilbyderne før du eventuelt henter inn pristilbud fra selskapene.
I tillegg kan du gå inn på www.fnh.no, som er Finansnæringens Hovedorganisasjons egne sider, og klikke deg inn på en link som heter ”Fakta og gode råd”. Under skadeforsikring kan du finne mange gode råd, regler og en kalkulator som heter ”Innbonøkkel” hvor du enkelt kan legge inn noen forutsetninger og få regnet ut hvilken forsikringssum, på innbo og løsøre, som vil være aktuell for deg.

www.fnh.no finner du også flere nyttige fakta ark som blant annet gir gode tips for hvordan du skal unngå skader på hus og hjem.