Velg riktig boligforsikring

Forsikring av hus og innbo er komplekse produkter. Her får du en oversikt over ulike forsikringer, dekningene du bør be om og mulighetene til å spare penger.

Ideen bak forsikring var i sin tid at man skulle ha et spleiselag på større skader. Alle la en liten sum i potten som gikk til den som var uheldig og fikk en skade. Produktene har utviklet seg fra den gang. I dag regner selskapene på risikoen for at skade skal inntreffe i en sammensatt kundekrets. Deretter regnes prisen på forsikringen ut fra dette, noe som gjør at en villa er dyrere å forsikre i en storby enn på landet.

Kompliserte produkter
Villa- og innboforsikring dekker en rekke skader, men vilkårene skisserer også en del hendelser som ikke dekkes av forsikringen. En fattig trøst får være at villa- og innboforsikringene i Norge ikke er altfor ulike, i hvertfall med hensyn til hoveddelene i forsikringen. Dekningene på mindre hyppige hendelser og utvidede dekninger kan imidlertid varierer en del. I tillegg er det forskjell på hvordan selskapene beregner erstatningene.

Forsikringsklagekontoret bekrefter at kunden ofte ikke har oversikt over vilkårene i forsikringen. Overraskelsen over at skaden ikke dekkes av forsikringen går igjen i de fleste saker, forteller Elisabeth Berthelsen, leder av Forsikringsklagekontoret. – Villa og innboforsikring får vi flest klager på, men det er nok fordi det er den forsikringen alle har. Av disse klagene er det vannskader som utmerker seg, de utgjør 32 % av henvendelsene. Problemene ser vi rundt vann som trenger inn i huset og i våtrom. Dekningene på vannskader er endret noe i selskapene, og det er mulig det vil bedre situasjonen på sikt, sier Berthelsen. – En del blir også overrasket over at setningsskader ikke dekkes av forsikringen. Huset kan ha stått stødig i 20 år, men endringer i grunnen kan medføre plutselige setningsskader. Dette kan være en ny vannvei under huset, tele, isgang og annet. Dette er skader som kanskje forventes å ligge i dekningene, legger hun til.

I Sverige har de tatt utfordringen rundt informasjon til forbrukerne og opprettet en nøytral instans, Konsumenternas Försekringsbyrå, som gir veiledning både før og etter kjøp av forsikring. De har en egen hjemmeside med oversikt over forsikringer fra ulike selskaper, med sammenligning av vilkår og priser. Dette gjør det lettere for forbrukerne å orientere seg, og hjelper selskapene å få informasjon ut til kundene. Nå lover imidlertid Forbrukerrådet her hjemme en finansportal som skal gi oss oversikt over blant annet tilbud og priser på forsikring. De leder et arbeidsutvalg som skal munne ut i en internettportal som kan bedre informasjonen ut til forbrukeren.

Hvilke forsikringer finnes?
I tabellen ser vi at det finnes flere ulike typer forsikring for bolig og innbo. En hovedregel ved forsikringen er at skaden skal inntre plutselig og uforutsett for å få en utbetaling. Forsikring av huset, selve bygningen, dekkes i de fleste selskaper av en villaforsikring, valgfri sopp og råte forsikring og valgfri utvidet forsikring på toppen. Innbo finnes typisk i ordinær forsikring og en valgfri utvidet forsikring.

Opptil 60 % rabatt
Prisen varierer mye fra kommune til kommune. Et hus i Oslo kan fort koste kr 10 000 -15 000 å forsikre, mens forsikringen kan koste under det halve bare noen få mil unna. Er det lite innbrudd og skader i området ditt slår det gunstig ut på prisen din. Undersøk om du kan være tilknyttet ordninger som gir deg rabatt på forsikringen; boligbyggelaget, fagforeningen, avtaler hos arbeidsgiver, medlemskap i forbund eller organisasjon. Her kan det være penger å spare.

De fleste selskapene gir deg en rabatt om du samler forsikringene dine i ett selskap, ikke uvanlig er en rabatt på rundt 10% om du tegner tre forsikringer. En liten kuriositet; det er dyrere forsikring for menn enn for kvinner – også på villa og innbo. La kona bestille forsikringen, og du sparer inn litt ekstra her også. Husk imidlertid at det også er viktig å velge en forsikring som dekker behovet ditt, og et selskap du får bra hjelp hos den dagen ulykken inntreffer.

Har du ulike sikkerhetstiltak i boligen din kan det gi mye rabatt på forsikringen. Røykvarslere, pulverapparat, alarm, komfyralarm, sluk i gulv, el-sjekk, overspenningsvern, rør-i-rør-system, vannstoppventil, vannalarm og sikkerhetslås gir typisk rabatt på forsikringen. Opptil 60 % rabatt kan du oppnå, og noen av tiltakene over vil kanskje betale seg selv i form av lavere årlig forsikringskostnad.
Hvor stor egenandel du vil ha bestemmer du selv. Øker du egenandelen fra kr
4000 til kr 6000 kan du fort spare kr 1000 i årlig kostnad. Et raskt regnestykke viser at hvis det er mer enn 2 år mellom hver skade hos deg kan det lønne seg å øke egenandelen. Egenandelen på en del skader er uansett lavere, eksempelvis sykkeltyveri.

DAGENS TILBUD
Villaforsikring
Denne dekker selve bygningen i til-felle brann, innbrudd, naturskade, vannskader etc. under gitte vilkår. Skader på grunn av sopp og råte er ikke uvanlig i dag, og en vanlig villaforsikring dekker normalt ikke dette. Pass på at forsikringen din har fullverdi, dvs. at den gir deg et nytt hus om ditt gamle skulle bli ødelagt av skade. Enkelte selskap har gitt fradrag for elde og slitasje på huset slik at du ikke får dekket kostnadene til en gjenoppbygging.

Vannskader er en gjenganger i klagesaker, undersøk nøye hva forsikringen din dekker og om det er tilstrekkelig for deg. Ved et kraftig regnskyll dekkes vann som renner fra bakken og inn, men ikke dersom grunnvannet stiger og kommer inn i huset ditt. Noen dekker vann som renner fra badet og ned i himlingen under eller ut på naborommet, andre selskaper dekker ikke dette.

I forsikringen ligger i tillegg gjerne dekning av rettshjelp i forbindelse med huset ditt, eksempelvis uenighet etter kjøp eller salg av bolig, eller en tvist med naboen. Forsikringen dekker utgiftene til advokat, men du må selv betale en høy egenandel. Gjensidige Nor dekker kostnader til ombygging av boligen om du trenger rullestol. Visste du forresten at forsikringen vanligvis dekker tap ved et offentlig påbud? Eksempelvis om huset ditt brenner ned, og kommunen gir deg påbud om at det nye huset ikke kan bygges opp på samme sted, men må flyttes noe. Ekstra kostnader på grunn av dette dekkes av forsikringen.

Villa utvidet
Dette er en utvidet forsikring som gir deg bedre dekning på boligen, men dekningene varierer mellom selskapene. Viktigst er kanskje at den dekker vannlekkasje i større grad, eksempelvis vannlekkasje gjennom taket ditt. SpareBank1 og If dekker kostnader ved ombygging av huset om du trenger rullestol, dog med en del begrensninger. Noen dekker også skader forårsaket av dyr og insekter og dekning av kostbare hageanlegg.

Sopp og råte

Råte i veggen på en bolig fra 70 tallet. Eierne fikk seg en overraskelse da de tok av ytterpanelen.

De siste tiårene har mange hus vært bygget for tette, og nå ser man problemer med sopp og råte på grunn av dette. Sopp og råte kan gjøre stor skade på bygningen, og forskningen har vist at det også kan gi betydelige helseplager. Det er påvist sammenheng mellom fukt og sopp i hus og plager som allergi, astma, hodepine og trøtthet. En renovering etter et slikt angrep kan fort bli en kostbar affære. Vilkårene i forsikringen forteller deg imidlertid at bare visse typer sopp er dekket. Forsikringen dekker vanligvis ekte hussopp, men ikke muggsopp. Sistnevnte er soppen som gjerne oppstår i for tette hus og i kjellere uten tilstrekkelig ventilasjon. Sopp og råteforsikringene er stort sett like, de fleste selskaper tegner denne forsikringen videre i Norsk Hussopp Forsikring.

Innbo
En innboforsikring dekker ditt innbo og løsøre i huset, noen dekker også tilbehør til bilen din som skiboks etc. Her ligger også rettshjelp i forbindelse med hjemmet ditt, og en ansvarsforsikring også her. Forsikringen dekker opptil din avtalte forsikringssum, men bare det du kan klare å liste opp. Har du et ekstra kostbart musikkanlegg eller lignende, bør du undersøke om du trenger en ekstra forsikringsdekning for dette. Hvis du studerer eller bor midlertidig hjemmefra, er du hos de fleste forsikret av foreldrenes innboforsikring såfremt du har samme adresse i folkeregisteret.

En felle for mange er at de ikke kan klare å huske alt de har hatt i skuffer og skap. Et tips er å åpne skuffer og skap, ta bilde av innholdet og legg bildene på et sikkert sted utenfor hjemmet ditt. Vær oppmerksom på ditt ansvar for å lukke og låse huset når du går ut. Står vinduet på soverommet i luftestilling kan du risikere å bare få dekket så lite som 25 % av verdiene dine fordi du har vært uforsiktig. Visste du forresten at ran og overfall i Norden er dekket av din innboforsikring? Eller at utgifter til å bo et annet sted under utbedring av en skade i hjemmet ditt ofte dekkes av innboforsikringen?
Innbo utvidet
Denne dekker i de fleste selskaper uhell som at du mister TV’en i gulvet eller at malings-spannet renner ut over teppet, eller tyveri av hagemøblene dine. Flere selskaper dekker også skader på innbo forårsaket av dyr og insekter.

Innbo uflaks
Vesta har både Innbo ekstra og Innbo uflaks som til sammen dekker Innbo utvidet hos andre selskaper. I tillegg dekker den verdisaker du tar med deg ut, tilsvarende en uspesifisert verdisakforsikring.
Start hjem forsikring
Dette er en egen innboforsikring fra If for unge opptil 28 år. Den har samme vilkår som ordinær innboforsikring, men med en litt hyggelig pris. Forsikringen dekker møbler og inventar for inntil kr 350 000.

Verdisakforsikring
Smykker, bunad, malerier eller et dyrt kamera dekkes vanligvis av ordinær innboforsikring. En verdisakforsikring kan likevel tegnes for å dekke gjenstandene også utenfor hjemmet ditt. Eksempelvis hvis bunaden din får en rift og blir ødelagt i 17. mai-toget eller at ditt nye dyre kamera blir stjålet.

Flyttegodsforsikring
Husk at innboet ikke er dekket på flytting mellom to hus. Flyttegodsforsikring dekker riper og hakk i møblene, eller hvis kjøleskapet går i bakken. Du er også forsikret hvis forbipasser-ende stjeler av lasset eller du får et uhell med flyttebilen. Enkelte selskaper, som Vesta, har likevel dekning av flyttegods i Innbo utvidet-forsikringen.

Forsikring av påbygg
Bygger du på huset ditt bør du være oppmerksom. Dette gjør at areal og verdi på huset ditt øker, og forsikringen din må oppgraderes. I flere selskap er påbygget dekket av din villaforsikring frem til neste hovedforfall. I et sameie er det ofte en felles forsikring på husene, men ikke alle sameier dekker tilbygg på den enkeltes hus. Er du ikke dekket i fellesforsikringen kan du tegne egen forsikring av påbygget. Du setter en verdi på påbygget, og påbyggforsikringen vil dekke skader inntil denne summen.

Byggeforsikring
Skal du bygge hus trenger du en byggeforsikring. Forsikringen tegnes ved byggestart og dekker materialer og bygningskropp opptil en forsikringssum du selv setter. Håndverkerne på huset ditt har egen forsikring på sitt utstyr, og leverandørene har forsikring på varene inntil de er levert.
Gjennomgå dekningen en gang pr. år, gjerne når du mottar regningen på forsikringen. Husk å høyne forsikringssummen om du får større hus, flere møbler eller, dere blir flere i husstanden. Har du bygget på, fått ny garasje eller økt innboet bør du oppdatere forsikringen din.