Slik reduserer du flomskadene

Er huset ditt skadet etter flommen, er det flere ting du kan gjøre for å begrense skadeomfanget.

Tiltak mot flomskader bør gjennomføres så raskt som mulig for å hindre at det oppstår muggdannelse og andre følgeskader. Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk beskriver nødvendige tiltak i bygninger som har vært utsatt for vannskader.
 
Har grunnen endret seg?
Etter flom kan grunnforholdene rundt bygningen ha endret seg. Har vannet vasket ut terrenget inntil huset, er det tegn til utglidning eller har terrenget fått store sprekker, bør man kontakte bygningsmyndigheten i kommunen og eventuelt få utført geotekniske undersøkelser av grunnen før ubedringsarbeider settes i gang.
 
– Start heller ikke opprydding eller utbedring før det er gitt klarsignal fra forsikringsselskapet, men gjør det som er mulig for å begrense skaden, som å fjerne vann og åpne for uttørking, sier seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen i SINTEF Byggforsk.

Fjern forurensning
Vann som har trengt inn i bygninger, kan inneholde jord, sand og leire og andre forurensninger som kloakk, gjødsel, tungmetaller og næringsstoffer.
 
– Man bør fjerne mest mulig av forurensningene så raskt som mulig for å redusere muligheten for at det oppstår problemer ved eventuell senere oppfukting, understreker Edvardsen.
 
Ikke pump ut vannet for tidlig
Under flom er det viktig å ikke pumpe vannet ut av kjelleren for tidlig. Som regel vil vannet forsvinne av seg selv etter hvert som vannet synker i grunnen utenfor. Dersom det fremdeles står vanntrykk mot veggene og/eller golvet, kan dette føre til ytterligere skader, f.eks. ved at kjellergolvet, i verste fall hele huset, blir presset opp. Ofte kan man følge med i grunnvannsnivået ved å se på vannstanden i drenskummen.
 
Hva må fjernes?
Hva som må rives og fjernes for å sikre god uttørking, avhenger av materialene skadeomfanget og hvordan konstruksjonene er bygd opp.
 
– Vær spesielt oppmerksom på at der fuktømfintlige materialer er bygd inne mellom tette lag med plater, papp eller plastfolie, må konstruksjonene nesten alltid åpnes slik at man får tørket skikkelig ut før utbedringen starter, sier Edvardsen.
 
Tørking
Ved uttørking er det viktig at temperaturen ikke økes uten at ventilasjonen er svært god. Muggsopper og bakterier formerer seg nemlig mye raskere ved høye temperaturer enn ved lave.
 
– Ved oversvømmelse kan kombinasjonen av høy temperatur og stående vann lett føre til muggskader i løpet av få dager også i områder som ikke har stått i vann, opplyser Edvardsen.
 
El-anlegg må gjennomgås
Dersom bygningen har vært utsatt for større oversvømmelse, må hele el-anlegget gjennomgås av en autorisert elektriker eller det lokale el-tilsynet før det tas i bruk.
 
– Og ikke benytt toaletter som er knyttet til tett tank for lokal oppsamling før tanken er tømt, advarer Edvardsen.

Mer informasjon finner du i Byggforskserien 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring