Nå kan du flytte fra flommen

En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området. 

Norge er et furet, værbitt land, og flere år mister folk hus og hjem som følge av uvær. Særlig flom rammer mange og gjør store skader der elver og vannmasser går over sine bredder. 

Dette har vært et paradoksalt problem, fordi ingen forsikring har dekket selve tomteverdien. Altså har det ikke vært tilrettelagt for at flomrammede kan bygge opp et nytt hjem et tryggere sted. Dermed har flomutsatte måtte bygge opp hjemmene sine på den samme, utsatte tomten som før, og med det stelt seg lagelig til for neste flom.

Men dette endres i 2018. For en lovendring som gjelder fra 1. januar gjør at man nå kan få dekket verdien av huset OG tomten, selv om huset bare delvis er skadet, skriver Finans Norge.

Gjelder privatkunder

Det er naturskadeforsikringsloven som regulerer disse forholdene. Lovendringen gir privatkunder rett på erstatning for tomtens omsetningsverdi dersom den er skadet eller tapt på grunn av naturskade, forutsatt at det ikke gis tillatelse til oppføring av bolig eller fritidsbolig på «gammel» tomt.

Det er to forhold som gir forsikringskunden rett til å kreve å erstatning for tomten:

  1. Bolig- eller fritidshuset er skadet i en naturulykke. 
  2. Grunnen under et brannforsikret bolig- eller fritidshus har blitt ustabil som følge av en naturulykke

Tomten kan også sikres

Det er offentlig myndighet, som regel den lokale kommunen, som avgjør om tomta er trygg eller ikke. I tillegg åpner også loven for et alternativ om å sikre den naturskadeutsatte tomten. 

I stedet for å erstatte tomtens omsetningsverdi, kan forsikringsselskapet eventuelt sikre eiendommen. Det er tre forutsetninger som må på plass for at dette alternativet kan brukes:

  1. Sikrede må gi sitt skriftlige samtykke
  2. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at skadelidte kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet
  3. Forsikringsselskapet skal dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og vedlikehold

Med dette håpes det at færre folk og boliger blir rammet av flom og naturskader fremover. Fordi – som Finans Norge skriver – er det klokt hvis vi slutter å fore stadig villere vær med nyoppførte boliger og hytter. 
Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!