Mild vinter gir flere rotter

Oslo (NW): Den milde vinteren fører til flere rotter og mus i Norge. Gnagerne kan gjøre store skader i boligen, men de færreste er forsikret mot skadedyr.

– Rottene yngler både vår og høst, og er vinteren mild kan kullene øke. Det er også større fare for at flere unger overlever vinteren, sier forsker Arnulf Soleng ved avdeling for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet til Newswire.

Områdesjef Eilif Lundberg i skadedyrfirmaet Anticimex sier det har vært en økning i rotteproblemene over det meste av landet i vinter.

– Mildværet har fått fart på rottene. Det blir flere av dem, sier Lundberg.

Folkehelseinstituttet opplyser at rotteplagen varierer fra år til år, men at problemene øker når vinteren er mild og tilgangen på mat er bedre.

Forsikringsbransjen anslår at skadedyr, deriblant rotter, ødelegger boliger for over 100 millioner kroner i året.

Ekstra forsikring

En vanlig villaforsikring dekker skader av vann, brann og tyveri, men ikke skader forårsaket av insekter eller skadedyr.

– For å sikre seg økonomisk mot rotteskader må man tegne en superforsikring i tillegg til vanlig forsikring, sier fagsjef Øyvind Huse i If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapet opplever nå at stadig flere kjøper utvidet boligforsikring. Tre av ti som tegner villaforsikring i selskapet kjøper nå en superforsikring.

– Men fortsatt er det bare 15 prosent av våre kunder som har en slik forsikring på boligen sin, sier Øyvind Huse.

Skaper brann

– Rotter kan gjøre enorme skader i boliger. Hvert år har vi tilfeller der vi utbetaler flere hundre tusen kroner i erstatning etter rotteinvasjon, sier Øyvind Huse.

Rotter som tar bolig i hus kan formere seg svært raskt. Et par rotter kan bli til tre tusen på ett år. De kan gnage seg gjennom det meste, ledninger inkludert.

– Vi har sett eksempler på rotter som har gnaget over ledninger i koblingsskap og forårsaket kortslutning og brann, sier Øyvind Huse.

If Skadeforsikring har også opplevd rotter som har gnaget av avløpsslangen til oppvaskmaskinen, slik at det oppsto en større vannskade.

I kloakken

Rotteplagene er verst i større byer, og det er viktig å kontrollere bestanden i kloakksystemet. I Stavanger har man gjort dette i 20 år og dermed klart å holde bestanden nede.

– Man klarer aldri å bli helt kvitt rottene, men bestanden må holdes på et akseptabelt nivå, sier Lars Ove Hansen i Anticimex Stavanger.

Hansen sier giftbruk er siste utvei, det er forebygging av problemet som er absolutt viktigst.

TIPS FOR ROTTEFRITT HUS:

– Unngå store komposthauger nær huset.

– Fjern nedfallsfrukt.

– Vær oppmerksom på ødelagte og sprukne ledninger som kan føre inn i huset.

– Unngå åpne sluk i kjellere. Sett inn musesperre.

– Vær spesielt oppmerksom i nye boliger.

– Unngå å mate fugler på steder der rotter kan komme til.