Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold til vann.

Vannskader koster samfunnet like mye som brannskader
Økningen i antall vannskader er alarmerende – og koster nesten like mye som brannskader.

– If er bekymret over at antall vannskader øker igjen, spesielt når økningen kommer på toppen av et allerede meget høyt nivå. Dette sier Jack Frostad, informasjonsdirektør i If Forsikring.

Hundre kroner pr kvadratmeter til vedlikehold
If gir alle kunder følgende tommelfingerregel: Alle huseiere bør hvert år sette av hundre kroner per kvadratmeter bolig til vedlikehold.

Vannskader like dyrt som brann
Forsikringsselskapenes skadetall for første halvår i år viser at tallet på vannledningsskader vil stige til 68 000 i 2006. Det gir erstatningsutbetalinger på 2.1 milliarder kroner.

Økningen er størst i privathus, mens erstatningsutbetalingene etter vannskader øker mest i næringsbygg. I følge Vannskadekontoret hos Sintef Byggforsk koster vannskader 3 milliarder kroner i året når egenandeler og skader som ikke gir erstatning legges til. Det betyr at utgiftene fra vannskader kan sammenlignes med de årlige brannkostnadene.

Felles innsats
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening ser det alarmerende antall vannskader som en stor belastning for kundene. Dessuten truer utviklingen rørbransjens omdømme.

Verken forsikringsselskapene eller rørleggerbransjen ønsker å leve med så store utgifter. Derfor inviterer Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) og If Forsikring til åpning av prosjektet ”Vann på avveier – en bransjeutfordring”.

Prosjektet skal gå over fem år, og innledes 9. oktober med en stor vannskadekonferanse på Ifs Sikkerhetssenter på Hobøl i Akershus. Der deltar, foruten et førtitalls fagfolk, blant andre Guri Størvold, statssekretær i Kommunal- og Regionaldepartementet. Staten sponser også vannskadeprosjektet med åtti millioner kroner gjennom Byggekostnadsprogrammet.

 

Forsikringsreduksjon
If Forsikring har tre hundre av NRLs medlemsbedrifter som kunder. Forsikringsselskapet vil belønne bedrifter som unngår vannskader med en tilpasset ansvarsforsikring. Dette vil både forbrukere, rørleggere og forsikringsselskap tjene på.

Vannskadestatistikk:
  • I følge samlet skadestatistikk fra forsikringsselskapene var antall registrerte vannskader i Norge i 1990 45.732, og samlet utbetaling for disse 481 millioner kroner.
  • I 1996 hadde antall registrerte skader økt til hele 80.550, og kostnaden for disse beløp seg til 1.084 millioner kroner.
  • I 2001 hadde antall skader sunket til ca 77.000, mens samlet kostnad var økt til 2.037 millioner kroner.
  • I 2005 var tallene henholdsvis ca 65.765 skadetilfeller, og samlet kostnad var 1.668 millioner kroner.
  • I tillegg til forsikringsutbetalingene kommer egenandeler, ikke erstatningsberettigede skader pluss skader på statlige bygg (staten er selvassurandør). Skadestatistikken omfatter heller ikke fuktskader , som anslås å ha et stort omfang. Vannskadekontoret ved Byggforsk anslår de reelle samlede årskostnadene til å være ca. 3 milliarder kroner. (Kilde: Årsberetning 2001)