Vannskader forsikringen ikke dekker

Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig og kan være kostbart. Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen, men du kan redusere sjansen for kjedelige overraskelser. Her er bransjens beste råd. 

Tapp, tapp, tapp. Det er vannskader som lusker i hjemmet. Lyden av vann som lekker kan by på fortvilelse hos boligeiere.

Hvis skaden skyldes slitasje eller dårlig vedlikehold, eller at lekkasjen har oppstått over tid, har ikke forsikringsselskapet noe ansvar til å dekke skaden.

En forsikring dekker skade som oppstår brått og uforutsett. Skader som utvikles over tid faller utenfor denne definisjonen selv om oppdagelsen for så vidt har skjedd plutselig. Slik som med vannskader.

– Mange boligeiere får seg en ubehagelig og kostbar oppdagelse, i så måte. Særlig kan det bli kostbart om det har oppstått skjulte skader på badet, sier Fagkonsulent Are Skaar Nielsen i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS.

Å utsette rehabilitering av gamle sluk og utette bad, kan ansees som en risikosport. For eksempel vil et originalt bad i en gammel gård ikke tåle at du dusjer direkte på gulvet.

Trenger vannet gjennom et gammelt gulv, eller oppstår det lekkasje rundt et eldre sluk, kan du ikke forvente at forsikringen dekker verken oppretting eller følgeskader.

Les forsikringsvilkårene for vannskader

– Hovedregelen er skader som skyldes sprukne vannrør og slukpotter er dekket, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

– Skader på grunn av manglende- eller dårlig membran, kondens og lekkasjer i overgang mellom membran og sluk/rør dekkes normalt ikke. Dette på grunn av at skader som oppstår her enten skyldes manglende vedlikehold eller dårlig håndverk, sier han.

– Vi oppfordrer folk til å sette seg godt inn i forsikringsvilkårene sine. Da unngår vi både misforståeler og forventninger vi ikke kan innfri, sier Oksvik.

Han mener mange bør bli flinkere til reagere raskt om de ser antydninger til fukt eller vann på avveie.

Denne dokumentasjonen må du ha på plass

Dersom det plutselig oppstår en feil på rørsystemet, vil en lekkasjeskade stort sett dekkes. Men er det materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, er ikke det noe en forsikring dekker uten videre. Det betyr at også skader på nye bad kan falle utenfor.

Derfor understreker If betydningen av å bruke fagfolk og å kreve dokumentasjon for arbeidet som utføres, og hvilke produkter som monteres.

– Skal du kunne klage og reklamere på dårlig utført arbeid, må du ha et firma å reklamere til. Et seriøst firma har gjerne ansvarsforsikring. Er firmaet solid er det også større sannsynlighet for at det eksisterer også om noen år, sier Inge Oksvik.

Her får du full oversikt over hvilken dokumentasjon du må ha i orden for badet ditt.

If anbefaler at du sjekker regnskapstall hos Brønnøysund før du engasjerer en rørlegger, dersom du er usikker. Firmaet må også være momsregistrert og ha et organisasjonsnummer.

– Be gjerne om referanser du kan kontakte før du bestemmer deg for hvilket firma du vil bruke, sier skadesjefen i If.

Slik reduserer du sjansen for ubehagelige forsikringsoverraskelser:

  • Les gjennom vilkårene i forsikringsavtalen din.
  • Er du en handyman? Slipp denne siden av deg selv løs på andre rom enn bad og kjøkken. Og i alle fall for å installere, fikse eller utbedre VVS- og el-installasjoner. Her kan du kun bruke godkjente fagfolk.
  • Sørg for å bruke skikkelig håndverkere når du pusser opp bad og kjøkken. Spør venner og kjente om anbefalinger. Regnskap i Brønnøysyundregisteret kan også gi deg en indikasjon på om firma vil eksistere over tid.
  • Skaff deg dokumentasjon for VVS-arbeider og still krav til håndtverksbedriften om at dokumentasjonen følger formkrav. (når det legges membran på baderom skal dette for eksempel dokumenteres med foto).
  • Dokumentasjonen for VVS-arbeider skal også beskrive produktene som er montert. Dette gjør det enklere for rørleggeren å skifte ut komponenter etc om det skulle bli behov for dette siden.
  • Har du oppdaget fukt eller råte? Utbedr skaden med en gang. Den kan bare bli verre.
  • All inngripen i el-anlegg og rørsystem krever i dokumentasjon fra utførende håndverker.
  • Kontakt profesjonelle raskest mulig etter at skaden er oppdaget, de kan vurdere skaden og behovet for utbedringer

Få flere smarte tips – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!