Velg riktig forsikring av huset

Når det gjelder boligforsikring gjelder det å være føre var, og det er forbausende mange som er ikke vet hva som er inkludert i forsikringen sin. Vi har sjekket de tre største, norske selskapene.

Et vanlig problem blant norske boligeiere er at de anslår verdien av innboet sitt langt lavere enn hva som som er faktisk er tilfelle, viser ferske tall fra forsikringsselskapet If. I velstandssamfunnet mister vi lett oversikten over eiendelene våre, og det er ofte i forbindelse med brann som dette avdekkes.

– Folk er ikke påpasselige nok med å øke forsikringssummen etter hvert som de foretar nyanskaffelser til hjemmet. Kanskje var forsikringssummen på innboet riktig for en del år siden, men mange innkjøp og endringer kan være gjort gjennom årene uten at man har tenkt på å øke forsikringssummen, sier Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If Skadeforsikring.

Et annet stort problem er at huseiere er for dårlig forsikret mot skadedyr. Det blir alt vanligere å trenge hjelp til bekjempelse mot alt fra rotter til maur, men det er ikke nødvendigvis slik at dette regnes som en bygningsskade av alle forsikringsselskaper. Skadedyr gjør skader for cirka 100 millioner kroner i norske hus hvert år, men kun 1 av 10 er riktig forsikret i forhold til dette.

Riktig forsikring for deg

Alle forsikringsselskaper har omtrent det samme grunnivået på husforsikringene sine; det vil si at de dekker utgifter i forbindelse med brann, vann, innbrudd, naturskade, skadeverk og plutselige skader, og gir deg rettshjelp og dekning av utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen. Det er i de utvidede husforsikringene som forskjellene utmerker seg.

If: Superforsikring

Velger du Superforsikring garanterer If at dersom du kommer bort i noe som forsikringen ikke erstatter, men som du kan vise til at din forrige boligforsikring ville ha erstattet, da erstattes dette også.

Superforsikring omfatter alle dekningene som er med i Standardforsikringen, men flere av disse har høyere erstatningssummer. I tillegg gir Superforsikringen ekstra dekning mot skader fra vann, sopp og skadedyr. Dersom boligen din blir 75 prosent skadet, får du 100 prosent erstatning.

Du får også med If Boligsjekk, med mulighet for å bestille bygningsteknisk gjennomgang av huset for å få oversikt over boligens tilstand. Dette kan hjelpe deg å forebygge skader og gir gode råd om vedlikehold for å redusere senere større utgifter.

Tryg: Husforsikring Ekstra

Husforsikring Ekstra er den forsikringstypen som Tryg anbefaler, da den dekker flere typer skader og gir høyere utbetaling enn en vanlig husforsikring. Grunnforsikringen hos Tryg gjelder foruten hovedboligen også hageanlegg og basseng.

Velger du Husforsikring Ekstra er de største fordelene at den dekker følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader, skade forårsaket av dyr, punktering av vindu og tining av utvendige rør ved frost.

Husforsikring Ekstra regner også over 75 % skade som totalskade, slik at man for eksempel kan velge å bygge opp et hus fra grunnen ved en så omfattende brannskade. Forsikringen inkluderer også tilpasning for rullestolbruker etter ulykke opp til 250 000 kroner.

Gjensidige: Hus Pluss

Grunnforsikringen hos Gjensidige tar hånd om lukt og skader etter rotter som gjør boligen ubeboelig, mens Hus Pluss også dekker kostnader ved bekjempelse og følgeskader av skadeinsekter som kakerlakker og veggedyr. Med Hus Pluss er du dessuten dekket mot alle typer råtesopper og treødeleggende insekter.

Hus Pluss betaler følgeskadene ved utett tak eller vegg og dessuten følgeskader etter feil fra håndverker. Blir et husstandsmedlem rullestolbruker etter ulykkesskade, eller får barn som på grunn av medfødt handicap er avhengig av rullestol, dekker forsikringen inntil 250 000 kroner til ombygging. Også hos Gjensidige gjelder total gjenoppføring av boligen ved 75 % skade.

Hvis du leier ut deler av huset og leier ikke kan bo i boligen får du dekket tap av utleieinntekter. Forsikringen erstatter dessuten skader som leietaker har påført huset og som ikke skyldes slitasje.