Er du også underforsikret?

Hvert år opplever et hundretalls mennesker at de ikke får erstattet alle eiendeler etter skade fordi de har tegnet for lav forsikringssum, viser Gjensidiges egne erfaringer.

Informasjonsdirektør i IF Skadeforsikring Jack Frostad (over) og Produktutviklingssjef i Gjensidige Sigrun Grahl-Jacobsen.

– Når vi samtidig vet at det er cirka 350.000 boliger som er underforsikret, vitner det om et enormt antall ”tikkende innbobomber”, hevder produktutviklingssjef Sigrun Grahl-Jacobsen i Gjensidige forsikring.

Ikke forsikret
– I tillegg er det mange som ikke har innboforsikring i det hele tatt. En bør være oppmerksom på at det ikke er bare eiendelene som erstattes ved skader, men også ekstrautgifter kundene har i forbindelse med å bo et annet sted i gjenoppføringsperioden, sier Grahl-Jacobsen. – Og, det kan faktisk koste mye, siden det kan ta lang tid å få bygget opp ny bolig.

Ungdom utsatt
Ofte er det ungdom som har flyttet hjemmefra som ikke tenker på å anskaffe egen forsikring eller som ser på forsikring som en unødvendig kostnad. Det er først når de kommer opp i en brannepisode hvor alt går tapt – de ser hvor mange verdier de faktisk har og hvor mye det koster og gjenanskaffe bøker, møbler, klær og alt teknisk utstyr tilbake, mener produktutviklingssjefen i Gjensidige.

Viktig å etterforsikre
– Informasjonssjef i IF skadeforsikring, Jack Frostad, støtter utsagnet til Gjensidige om at mange både er underforsikret og lite bevisste på konsekvensene av dette. – Dersom du for eksempel har anskaffet deg nye og kanskje til og med dyre gjenstander over en periode, er det viktig å oppjustere innbosummen. Eksempler på dyre gjenstander kan være ny elektronikk, sportsutstyr, smykker, verdigjenstander og malerier.

For lave forsikringssummer ser vi først og fremst når det inntreffer brannskader hvor alt går tapt i brannen. I omkring 1 av 5 slike skadesaker er den verdien kundene har satt på sitt innbo- og løsøre for lavt i forhold til de verdier som totalt er gått tapt, opplyser Frostad.

Ut fra IF`s egne kundeerfaringer har hver enkelt forsikringstaker forsikret sitt innbo og løsøre for i gjennomsnitt 458.000 kroner i leiligheter og nær 750.000 kroner i villaer. Samlet blir landsgjennomsnittet nær 627.000 kroner.

Omfatter mer enn du tror
Grahl-Jacobsen i Gjensidige tror ikke alle er klar over hva en innboforsikring faktisk omfatter. – Som vi alle vet dekker en innboforsikring brann-, vann- og tyveri-/ innbruddsskader, men i tillegg inkluderer også innboforsikringen mange andre tilleggsforsikringer som det kan være nyttig å være klar over. Dekninger som kan være inkludert som mange ikke er klar over er bl.a. flytteforsikring eller kjøpsforsikring som dekker skader på nye gjenstandene som anskaffes. Er du så uheldig at glassskap eller Tv som er montert på veggen faller ned og ødelegger noe – vil du også ha en dekning for dette.

– Det viktigste er å ha et bevisst forhold til hva man faktisk eier og hvilke verdier det kan utgjøre. Det er mange gjenstander som ligger i skuffer og skap som må anskaffes på nytt dersom det inntreffer en totalskade, mener Grahl-Jacobsen.
Hvis en har hatt innbrudd eller boligen er ødelagt av brann, blir gjenanskaffelsesprisen på tingene dine lagt til grunn ved beregningen av erstatningen.

Regn riktig forsikring
Fire personer som bor i en fireroms (inklusiv bad) leilighet, bør i følge Gjensidige forsikre innbo og løsøre for 900.000 kroner. Husk at dette bare er en omtrentlig vurdering. Vurder også selv hvilken forsikringssum du bør ha.
Samtidig medgir Frostad at det kan være problematisk for folk å sette verdien på eget innbo og løsøre. Derfor har forsikringsselskapene laget en veiledende tabell som gjør det mulig på en enkel måte å få en anbefalt forsikringssum på innboet. Ut fra tabellen ser de fleste ganske raskt om de er underforsikret eller ikke, sier Frostad.

Veiledende forsikringssum for innbo og løsøre i hele 1000 kroner.
Mengde = antall rom + kjøkken + antall personer
Sum rom og
personer / standard
2 3 4 5 6 7 8 8
Noe under middels 190 270 370 460 520 560 600 650
Middels 270 420 560 690 780 830 900 980
Høy 460 690 920 1160 1280 1390 1510 1630

Eksempel på innbonøkkel
På hjemmesiden både til Gjensidige og IF kan du selv legge inn data og få ut en beregnet innbosum som du kan forsikre ut fra.

De viktigste kriteriene er:
* Antall medlemmer i husstanden
* Antall rom (inklusiv bad og entre)
* Eldste person i husstanden (en 50-åring f.eks.ofte flere gjenstander enn en nyetablert ungdom)