Bør du forsikre hvitevarene?

Kjøp av hvitevarer utgjør et betydelig utlegg i hverdagsøkonomien. Bør du forsikre hvitevarene?

Hvitevarer koster gjerne fra fem til femten tusen kroner, en ikke ubetydelig sum i hverdagsøkonomien. En del lurer derfor på om det kan være lurt å forsikre slike varer.

Denne ideen er gjerne plantet av leverandørene, som selger slike tilleggsforsikringer. Går du i butikken, vil selgeren ofte spørre om du ønsker å kjøpe forsikring av varen. Handler du på nett, får du et tilsvarende salgsfremstøt.

Trygghetsavtaler og tilleggsforsikringer
– Husk å kjøpe forsikring, står det på Experts nettsider når du legger en vare i den digitale handlekurven. Samtidig får du anledning til å velge forsikring av varen i tre eller fem år.

Hvitevarer: Det lønner seg sjelden å tilleggsforsikre dem. Sett av penger i en buffer i stedet.

Hos Elkjøp og Lefdal møter du det samme, bortsett fra at de kaller forsikringen for en trygghetsavtale.

– Trygghetsavtalen dekker uhell og uforutsette hendelser som ikke dekkes av garanti og reklamasjon. Trygghetsavtalen dekker også erstatning ved tyveri gjennom innbrudd i bolig, fritidsbolig eller kontor.

Vi vet at butikken vil selge oss disse forsikringene, men trenger vi dem? Svaret er i de aller fleste tilfeller nei.

Hva sier Forbrukerkjøpsloven?
Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen to år, noe som er regulert i §27.

– Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

For ting som er ment å vare vesentlig lenger, som hvitevarer, er fristen fem år.

– Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Du kan lese hele lovteksten i Lovdata.

Garantier
Forbrukerkjøpsloven regulerer en rekke forhold ved kjøp og salg av varer. Garantier er derimot utstedt av produsent eller leverandør av varer og er rettslig bindende.

Slike garantier kan dekke samme område som forbrukerkjøpsloven eller de kan garantere for mer enn den dekningen loven gir. En garanti kan dog ikke begrense forbrukernes rettigheter etter forbrukerkjøpsloven.

Eksisterende forsikringer
De fleste som har behov for hvitevarer, har også gjerne behov for forsikringer som innboforsikring, villaforsikring eller reiseforsikring. Har du en eller flere av disse forsikringene, har du sannsynligvis alt du trenger i tillegg til de rettighetene du har gjennom forbrukerkjøpsloven.

– Vær oppmerksom på at vanlige forsikringer som innboforsikring, villaforsikring og reiseforsikring allerede dekker mange av de samme områdene som tilleggsforsikringen, sier Forbrukerrådet, som mener at tilleggforsikringer stort sett er overflødige.

Det eneste du bør passe på, er at du er godt nok forsikret i forhold til innboforskring. Mange undervurderer hvor mye det vil koste å erstatte innboet, og er derfor underforsikret.

Hvis du likevel vurderer tilleggsforsikring:
* Undersøk først hvilke garantier som eventuelt følger med varen.
* Undersøk så hva dine eksisterende forsikringer dekker.
* Be om å få forsikringsbetingelsene skriftlig og gå gjennom dem i ro og mak hjemme.
* Vurder hvor sannsynlig det er at noe skjer med varen som ikke er dekket av forbrukerkjøpsloven eller de eksisterende forsikringer.
* Hvis du fremdeles mener du har behov for tilleggsforsikring eller trygghetsavtale, vurder om prisen står i samsvar med det forsikringen dekker. Kanskje kan det være like lurt å bygge seg opp en buffer slik at du har råd til å erstatte varene når de ryker?