Bevisst holdning til forsikringen

Som ved inngåelse av alle avtaler bør du også ved inngåelse av forsikringsavtaler selv ha et bevisst forhold til hva du trenger og hva du selv vil ha.

<!– –>

Mange er faktisk overforsikret, noe som vil gi deg unødvendige premiekostnader. Andre er underforsikret hvilket kan bli langt mer alvorlig dersom skade og/eller tap skulle inntreffe.

I verste fall kan du risikere store tap. Sjekk også om du oppfyller selskapets krav til hva du selv skal gjøre for at forsikringen skal fungere optimalt for deg.

  • Ta bilder av eiendommen, innbo, klær, gjenstander etc., også det som er i skap og ”mørke kroker”. Oppbevar bildearkivet trygt og utenfor huset, for eksempel i en bankboks. Husk å oppdatere arkivet ditt ved nyanskaffelser som har betydning. Det er ikke alltid lett å huske hva en hadde dersom uhellet skulle være ute. Ofte er en også i affekt etter brann, innbrudd etc.
  • Husk å indeksregulere forsikringen din slik at den følger den generelle prisstigningen i samfunnet.
  • Nye større anskaffelser og investeringer i løpet av året, som gjelder hus og innbo, vil påvirke ditt totale forsikringsbeløp. Ta alltid vare på kvitteringene og oppbevar også disse utenfor huset.
  • Det kan være smart å sjekke med flere forsikringsselskap hva de kan tilby deg ut fra ditt behov. Her er det store forskjeller.
  • Ekstra sikkerhetsinstallasjoner som alarmer, ekstra låser osv vil normalt påvirke premiebeløpet i positiv retning for deg. Husk derfor å oppgi alle disse.