Alarm gir forsikringsfordeler

Forsikringsselskapene honorerer bruk av husalarm.

Premien på innboforsikringen blir lavere etter at du har kjøpt og montert alarm, fordi den avspeiler den reduserte risikoen for innbrudd.
– Det er helt klart at de boligene med alarm, har betydelig lavere risiko for innbrudd, så alarm i villa er absolutt å anbefale, sier Jack Frostad i If.


Velg utrykning
De fleste forsikringsselskaper gir rabatt på boligforsikringen om du installerer alarm og foretar andre måter å sikre boligen på. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og spør hvilke tiltak de gir rabatter på.
– Vi honorerer boligalarm med rabatt i forsikringspremien. Det som gir mest rabatt er en alarm tilknyttet alarmsentralen med utrykning. Det aller beste er en som er tilkoblet vanninstallasjonovervåkning, brannvarsling og innbruddsvarsling. Men alle alarmer gir rabatt hos oss, så fremt den er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd FG, sier Frostad.

Har du ikke FG-godkjent innbruddsalarm tilknyttet bemannet FG-godkjent alarmstasjon i boligen er det åtte ganger større sjanse for at du får innbrudd, viser ny statistikk fra NHO Service.

FG-godkjent
– Rabattene er gradert. Bor du i det mest tyveriutsatte områdene får du den høyeste rabatten hos oss. Det er forskjellige systemer hos alle forsikringsselskapene, det vi har til felles er godkjenningssystemet av alarmene.

En FG-godkjent alarm betyr at forsikringsbransjen går god for kvaliteten på den. Dette kvalitetsstemplet er viktig for alle typer tyverisikring – særlig hvis du skal ha muligheter til å få redusert forsikringspremien etter å ha installert alarm. På Finansnæringens fellesorganisasjons hjemmesider kan sjekke om utstyret du vurderer å kjøpe er FG-godkjent

Det er ikke noe krav til at alarmen må være kjøpt gjennom forsikringsselskapet du bruker,
– Hvis alarmen utløses, trenger du ikke betale noen egenandel, sier Jack Frostad i If.

Lønnsomt?
Ser man på hvor mye alarmene koster, i forhold til hva forsikringsselskapene gir i reduserte premier, er det åpenbart at sikkerhet koster. Rabattene som gis kompenserer kke fullt ut for de økte utgiftene. Om innkjøpet er verdt pengene, avhenger av at risikoen faktisk blir redusert fra sitt nåværende nivå.

Like viktig som boligalarm, kan det derfor være å ha gode låser på dører og vinduer. FG-godkjente låser gjør det vanskeligere for tyver å ta seg inn i boligen og virker derfor avskrekkende. Nordan har også utviklet NorDan Sikkerhetsvindu, som er det eneste standardproduserte vindu i Skandinavia som er godkjent som innbruddssikkert. Vinduet har sju låsepunkter, tåler 300 kilo press og kommer anbefalt av Enova.

15 prosent har alarm
Antallet boligalarmer i Norge nå er verdens høyeste målt i forhold til folketall. I alt 15,3 % av alle husstander i Norge har boligalarm, viser ny statistikk fra NHO Service, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Prognosesenteret. Snittet i EU er på fire prosent.

Politiets tall viser at antall innbrudd i boliger og leiligheter har gått noe nedover de siste årene. I år har det imidlertid vært en kraftig økning, skriver BT.no.

Åtte ganger større risiko uten
Statistikken for 2009 viser at dersom du ikke har innbruddsalarm tilknyttet bemannet vaktsentral i boligen, er det åtte ganger større sjanse for at du får innbrudd. Har du ikke innbruddsalarm med røykdeteksjon tilknyttet bemannet vaktsentral i boligen dobler du sannsynligheten for at brann ikke blir oppdaget.

Pinterest Instagram Print

Mest leste artikler