Varmepumpen halverte strømregningen

Huseier Jørn Fure fra Sandefjord mottar strømregningen med lett hjerte. Etter at luft/vann varmepumpen kom på plass for et års tid siden, er strømregningene halvert.

Huseier Jørn Fure fra Sandefjord mottar strømregningen med lett hjerte. Etter at luft/vann varmepumpen kom på plass for et års tid siden, er strømregningene halvert.
I forbindelse med rehabilitering av boligen fra 1963 ønsket familien gulvvarme. Familiefaren har selv revet opp alle gulv, noen ovenfra, andre nedenfra, og lagt tilrette for vannbåren gulvvarme.

– Jeg hadde tenkt på dette i flere år, og sjekket på Enovas hjemmesider om hva som ville lønne seg i vårt tilfelle. Løsningen på regnestykket ble en luft/vann varmepumpe. Vi søkte Enova om tilskudd på inntil 10.000 kroner og fikk beløpet innvilget. Deretter kontaktet vi Vestfold Varmesenter, som har vært svært behjelpelige, forteller Fure.


Teknisk rom: Jørn Fure ved akkumulatortanken som også forsyner familien med forbruksvann.

Varme og forbruksvann
Ifjor høst kom IVT Optima varmepumpen, som består av en ytterdel, samt en dobbelmantlet vannbereder, i drift. Varmepumpen pumpen sørger både varme og forbruksvann via akkumulatortanken. Tanken har innebygget elektrisk kolbe, som når det blir for kaldt ute (under ca. 10 minusgrader), slår inn og bidrar med hjelp til oppvarmingen. Denne typen luft/vann varmepumpe kan også kobles mot eksisterende radiatorsystem i eldre boliger.

Behagelig inneklima
Totalt anslår Fure å ha brukt ca. 150.000 kroner på sitt nye oppvarmingssystem, noe han regner med å tjene inn i løpet av få år. Samtidig gir den lune gulvvarmen et behagelig inneklima. – Vi er svært fornøyde både med typen oppvarming av boligen og ikke minst med halvering av strømregningen, sier han. Pris for varmepumpe og akkumulatortank var, ifølge Fure, rundt 70.000 kroner inkludert montering og påkobling.

Her kan du se webtv om varmepumper:

Varmepumpen erstatter oljefyren

Ifølge undersøkelser utført av Enova går 60 prosent av strømforbruket i en gjennomsnittelig enebolig med til oppvarming. Fyrer du med olje eller parafin, kan kostnadene bli enda høyere.Panasonic lanserer i disse dager for første gang i Europa en luft/vann varmepumpe som enkelt kan erstatte oljefyren eller intergreres i den eksisterende varmekretsen. Grunnen til at mange ikke har skiftet ut oljefyren, er prisen man må betale for alternative varmekilder. I tillegg kommer kostnader til fjerning av oljefyren.

Integrerer oljefyren
Med de nye luft/vann varmepumpene stiller saken seg anderledes.
– Her er det ingen sak å intergrere den eksisterende oljefyren i varmekretsen. På den måten kan oljefyren fortsatt bidra på kjølige dager, forteller salg- og markedsdirektør Arild Stenbråten i EcoConsult as.

– Luft/vann varmepumpen kan likeledes kobles opp mot en dobbeltmantlet varmtvannsbereder med intergrerte el-kobler. Kjølig utetemperatur er da ikke lenger noe problem fordi innetemperaturen vil opprettholdes ved at el-kolbene slår seg inn i de tilfellene avgitt varmekapasitet fra selve varmepumpen ikke er tilstrekkelig, sier Stenbråten.

Du kommer rimeligst fra det om du allerede har et eksisterende gulvvarme/ radiatoranlegg. Benytter du i dag olje eller elektrisitet som energikilde i ditt vannbårne anlegg, kan du vente deg store besparelser.

– Nærmere bestemt ca 60 prosent besparelse til oppvarming og opp til 80 prosent på forbruksvann, understreker Stenbråten.

Verd å vite om varmepumper 

* En varmepumpe trenger lite tilsyn og heller ikke påfylling av brendsel. Varmepumpen tar samtidig liten plass. Kostnadsbesparelsen er ofte så stor at utgiftene til installasjon nedbetales i løpet av få år. 

* I fjellgrunn, jord, luft og vann finnes lagret solenergi som kan benyttes til oppvarming. En varmepumpe kan utnytte denne miljøvennlige varmekilden og transporterer den inn i boligen din. Avhengig av hvor varmen hentes fra, brukes forskjellige betegnelser på varmepumper. 

* En del uteluft-varmepumper har som mål å være et supplement til eksisterende oppvarmingssystem, luft/luft varmepumper. Andre skal være hovedleverandør av boligens oppvarming og samtidig produsere forbruksvann. Med uteluftvarmepumper slipper du både boring og graving. I stedet tar du opp energien direkte fra luften omkring deg. Fordelen med slike varmepumper er lave investeringskostnader. 
* En luft/luft varmepumpe utvinner energien fra luften ute for siden å overføre varmen inne ved hjelp av en vifte. En enkelt varmepumpe klarer imidlertid ikke alltid å varme opp hele huset. Består av en utedel og en innedel. Kvalitetsvarmepumper av denne typen koster fra 18.000 kroner og oppover ferdig montert. 
*  En luft/vann varmepumpe utvinner energien fra uteluften for så å overføre varmen til et vannbårent varmesystem inne i boligen. Den vil derfor kunne varme opp hele boligen, samt forbruksvann, men vil i mange tilfeller trenge tilskudd fra andre energikilder under strenge kuldeperioder, fra ca 10 minusgrader og nedover. , Varme fra fjell er en stabil varmekilde, men krever boring av ett eller flere hull på tomten.Ved varme fra jord må en lang slange legges i slynge, ca en meter ned i jorden. Ligger boligen nær sjøen kan en lang slange plasseres på sjøbunnen ved hjelp av vekter. Sammenlignet med luft er varmen fra jord og fjell mer effektiv under strenge kuldeperioder.

Mer informasjon:
www.enova.no,
tlf. 800 49003
www.bauerenergi.no
tlf. 02555
www.ivt-naturvarme.no,
tlf. 62 82 88 00
www.ecoconsult.no,
tlf. 22 90 79 90