Varmepumpe på hytta: Luft-til-luft, væske-til-vann eller luft-til-vann?

Investeringskostnaden av en varmepumpe kan være høy, men med dagens strømpriser er det raskt inntjent igjen. Se her ulike typer varmepumper og finn ut hvilken som passer best for deg og din bolig!

varmepumpe

En varmepumpe er en langsiktig investering – da du vil redusere de totale kostnadene for oppvarming. Du kan faktisk redusere energiforbruket ditt med opp til 80%! I siste ende vil det øke verdien av boligen din. 

Kostnaden av å installere en varmepumpe vil variere i forhold til størrelsen av boligen eller hytta og hva slags type energi man baserer varmepumpen på. Derfor går vi gjennom de vanligste typene og hvilke type boliger de egner seg til! 

Ulike typer varmepumpe 

I forhold til de ulike typene energikilder som elektrisitet, fjernvarme og bioenergi, vil varmepumpe ofte være den mest lønnsomme løsningen

Luft-til-luft

Dersom du ikke har vannbåren varme i boligen, vil dette være den mest gunstige løsningen for deg. Det er kanskje grunnen til at det er den typen varmepumpe det blir solgt flest av i Norge. Denne varianten fungerer slik at den henter kald luft utenfra ned mot -25 grader celsius, varmer den opp, og blåser den inn i boligen. 

Dersom du bruker mer enn 15.000kWh årlig, har åpen planløsning, og har en bolig i et område med milde vintre er dette løsningen for deg. 

Den har en av de laveste kostnadene for investering og er som regel nedbetalt etter 3-6 år med en forventet levetid opp mot 15 år. 

Væske-til-vann

En væske-til-vann type varmepumpe brukes varme fra fjell, jord eller sjø til å varme opp vann som sendes ut til boligen din. Det kalles derfor også ofte for bergvarme-, jordvarme- eller sjøvarmepumpe.

Dersom du bruker mer enn 30.000kWh årlig, skal bygge ny bolig eller har vannbåren varme og ønsker en fornybar varmekilde med lave energiutgifter passer denne løsningen for deg. 

Det er en av de dyreste løsningene, men det gir deg den største energibesparelsen og er som regel nedbetalt etter 8-12 år og har en forventet levetid opp mot 20 år. Etter nedbetalingen vil du spare mer enn med de andre løsningene.

Luft-til-vann 

Denne typen passer godt for deg som ikke kan bore i grunnen eller ikke har så høyt strømforbruk, da den gir mindre varme enn ved bruk av strøm. Den gir et godt inneklima med jevn varme, og utnytter varme fra luften til å varme opp luft som sendes inn i boligen. 

Dersom du bruker mer enn 25.000kWh årlig, har vannbåren varme i et område med milde vintre og ønsker en fornybar varmekilde er dette varmepumpen for deg.

Luft-til-vann har mange av de samme funksjonene som en væske-til-vann varmepumpe, men den har en lavere investeringskostnad. Den er som regel nedbetalt etter 6-10 år og har en forventet levetid opp mot 15 år.

Kilde: Varmepumpeinfo og Enova