Varmepumpe – en lekker sparegris

Høye strømpriser har fått mange til å tenke fyringsøkonomi. Flere og flere velger derfor varmepumper for å spare strøm.

<!– –>
Energisparing: En varmepumpe gir lavere forbruk uten at det går ut over komfortne. Foto: Toshiba/ABK AS.

I sydligere strøk har varmepumpene eksistert mye lengre enn her hjemme. Men da med motsatt fortegn – til nedkjøling, med andre ord airconditioning.
Det som skjer ved bruk av varmepumpe, er at den henter varme fra våre omgivelser og hever temperaturen slik at vi kan nyttiggjøre oss denne varmen. En gyllen regel sier at man får rundt tre- til firedoblet effekt av den energien som tilføres en varmepumpe. Det betyr at 1000 watt inn, gir 3-4000 watt ut.

LES OGSÅ: Mange typer varmepumper 

Stadig bedre effekt
– I 2006 ble det installert 78 532 varmepumper her i landet, sier Bård Baardsen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).
– Dette gir en innsparing i strømforbruket på 741 GigaWattimer (GWh). Ser vi framover, tilsier utviklingen i salget av varmepumper, at vi i 2020 vil spare et sted mellom 10 og 14 TerraWattimer (TWh), sier han.
Nå vil selvsagt effekten variere ut ifra kvaliteten på varmepumpen. Men holder du deg til en anerkjent leverandør og sørger for at monteringen blir gjennomført av fagfolk, burde effekttallene være relevante.
– Det store salget har også medført at leverandørene legger mer penger i forskning på området. En undersøkelse gjort av SINTEF, viser en effektøkning på 25 prosent de siste årene. En annen undersøkelse viser at effektforbedringen ligger på en til to prosent årlig, forteller Bård Baardsen.

Forhandlere av varmepumper finner du i vår Boligguide

Brukererfaring
– Vi investerte i en luft/luft varmepumpe. Med montering kostet den oss rundt 16 000 kroner, og den har en effekt på 6200 watt, forteller Kurt Akre.
– Nå har vi kanskje ikke spart så mye strøm som vi kunne. Det har sammenheng med at vi har reversert den om sommeren. Da fungerer den som aircondition. Behagelig selvsagt, men vinningen går opp i spinningen.
Ellers er Akre godt fornøyd med å ha en varmepumpe i huset.
– Den gir den en jevn, behagelig varme og støyer ikke. En annen fordel er at den varmer fort opp. Når vi reiser på fjellet i helgene, skrur vi den av, og når vi setter den på, tar det bare noen minutter før vi har god varme i rommet igjen, forteller Akre.

Utetemperatur

Utetemperaturen har selvsagt en stor betydning for effekten. Dette gjelder spesielt de eldre modellene. De nye har en bedre utviklet teknologi, og er ikke så følsomme. Det som skjer, er at de mister effekt når utetemperaturen synker. Når du trenger mest varme, avgir de minst. Best fungerer de når temperaturen ligger mellom minus sju og pluss sju grader. Synker temperaturen til under ti grader, blir det merkbart mindre. Dette betyr at nytten av en luft til luft varmepumpe avhenger av hvor du bor i landet. Men her vil COP-verdien gi en indikasjon på effekten. COP-verdien gir en pekepinn om hvor effektivt pumpen virker i forhold til hvor mye strøm den bruker, avhengig av utetemperatur. De fleste seriøse leverandører kan presentere en oversikt over COP-verdien for sine modeller.

Montering
Luft/luft pumpene monteres med rørgjennomføringer i vegg, og krever ingen store bygningsmessige endringer. Det finnes rimelige varianter som du kan montere selv. Men generelt sett bør det benyttes en fagmann til monteringen. Disse er også utstyrt med instrumenter som kan måle hvor i rommet innedelen bør monteres for å gi best effekt.
– Jeg vil absolutt anbefale at man benytter en fagmann til monteringsarbeidet. Det har vært en del useriøse leverandører og montører i markedet. De har solgt pumper i fleng, men når kjøperne trenger hjelp eller service møter de en stengt telefon. Her hos oss ringer vi kundene i etterkant av installasjonen. Faktisk har vi bare fått positive tilbakemeldinger så lang, forteller Tore Steiro i Drammen kuldeteknikk.