Vær energismart – velg varmepumpe!

I dag stilles det nye energikrav til nybygde boliger. Omtrent halvparten av energibehovet skal nå dekkes av annen energi-forsyning enn strøm og olje/gass. En varmepumpe kan bidra til at dette kravet oppfylles.

For å oppnå energiklasse A i huset er varmepumpe et godt valg. En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet, og flytter varmen inn i huset. En varmepumpe bruker derfor mye mindre energi til å produsere samme mengde varme enn en vanlig elektrisk ovn.

Det finnes flere ulike varianter av varmepumper, i tre hovedkategorier, og disse er luft/luft-varmepumpe, luft/vann-varmepumpe og væske/vannpumpe. De fleste varmepumper har i tillegg elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet.

– Det er en vesentlig forskjell på disse varmepumpesystemene sier Evy Aspheim, senior kommunikasjonsrådgiver i Enova. En luft/luft-varmepumpe består enkelt sagt av en utedel og en innedel. Den henter energi fra uteluften, og innedelen sprer varmen i huset ved hjelp av en vifte, mens en luft/vann-varmepumpe henter energi fra uteluften og varmer opp vann som distribueres i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

En væske/vann-varmepumpe, som for eksempel en bergvarmepumpe, er noe mer komplisert.

– En bergvarmepump, henter solenergien ut fra fjellet via et borehull, gjennom en såkalt kollektor. Kollektoren er en plastslange med en sirkulerende væske. Den sirkulerende væsken overføres til varmepumpen som hever temperaturen, og varmen avgis til boligen gjennom vannbåren gulvvarme eller radiatorer, forklarer Evy Aspheim.

Luft/vann-varmepumpe

En luft/vann-varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Vannbåren varme gir en jevn temperatur, og det gir fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde. En luft/vann-varmepumpe passer for den som har et totalt energiforbruk over 25000 kWh per år, og som bor i områder med milde vintre eller har lang fyringssesong.

Fordeler

Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.

Unngår boring, graving, etc, noe som gir moderate investeringskostnader ettersom varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget.

Høy virkningsgrad, spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur.

Lavere investeringskostnader enn væske/vann-varmepumper.

Ulemper

Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør derfor monteres på et stativ på bakken eller festes til grunnmuren.

Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst – det er lite varme å hente i uteluft på de kaldeste dagene. Dermed har du større behov for tilleggsvarme enn ved bruk av væske/vann-varmepumpe.

Utedelen på luft/vann-varmepumpe har kortere levetid enn f.eks. borehull som varmeopptakskilde til væske/vann-varmepumpe.

Fuktig og saltholdig luft kan forkorte levetiden til varmepumpens fordamper.

Krever en annen oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner.

Forutsetter at du allerede bor i bolig med vannbåren varmefordeling i huset, hvis ikke må du ta høyde for å investere i et vannbåret varmesystem i tillegg.

Så mye sparer du: Prisen på luft/vann-varmepumpe inkludert installasjon kan variere mye. Gode luft/vann-varmepumper koster normalt 60.000-130.000 kroner. Montering kommer i tillegg. Levetiden er opptil 15 år.

Luft/luft-varmepumpe

Luft-varmepumpen består av en inne- og en utedel

Luft/luft-varmepumpen består av en inne- og en utedel, hvor energien hentes utenifra for så å spres innendørs ved hjelp av en vifte. Denne pumpen passer i hus hvor det totale energiforbruket overstiger 15.000 kWh per år. Du bør også bo i et område med milde vintre eller ha en lang fyringssesong.

Fordeler

Kan reverseres sommerstid for å kjøle ned boligen.

Enkel å installere, kan etter-installeres i de fleste boliger.

Moderate investeringskostnader i forhold til besparelsen.

Sørger for jevn varme og filtrerer vekk støvpartikler.

Ulemper

Krever alternative varme-kilder til de kaldeste periodene.

En punktoppvarmingskilde som er avhengig av en åpen planløsning for at varmen skal fordele seg best mulig.

Fuktig og saltholdig luft kan forkorte levetiden til varmepumpens fordamper.

Bruker du varmepumpen til å kjøle ned boligen, øker du strømforbruket og reduserer gevinsten.

Så mye sparer du: Prisen på luft/luft-varmepumpe inkludert installasjon kan variere. Gode luftvarmepumper koster normalt 15-25.000 kroner, inkludert montering, med en levetid på 10-15 år. Modeller som har tidsstyring med temperaturkontroll gir lavere strømforbruk enn de som bare har termostat.

Væske/vann-varmepumpe, basert på bergvarme

Væske/vann-varmepumpen henter ut varmen fra jord, sjø eller fjell via en kollektorslange. Deretter hever varmepumpen temperaturen og varmen lagres i varmtvannslager/tank. Derfra leveres varmen til varmedistribusjonssystemet. Passer for hus som har et totalt energiforbruk på minst 30.000 kWh per år og der hvor behovet for tappevann er stort.

Fordeler

Anlegget tar liten plass utendørs.

Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.

Høy og stabil temperatur på varmeopptakskilden gir høy årsvarmefaktor.

Kan også brukes til frikjøling, dvs. kan utformes for å levere nesten gratis klimakjøling om sommeren.

Ulemper

Krever at boligen har vannbåren varme i huset – hvis ikke må du ta høyde for å investere i et slikt varmesystem i tillegg.

Relativt høye kostnader ved installasjon, spesielt i områder med stor overdekning av jord, løsmasser eller leire.

Krever korrekt brønndimensjonering. Ved tørre brønner med lite eller intet grunnvannstilsig, eller ved boring av for grunne brønner i forhold til dimensjonerende varmeuttak, vil varmeytelsen og varmefaktoren avta.

Så mye sparer du: Prisen på væske/vann-varmepumpeanlegg varierer svært mye. Kostnadene for slike anlegg vil normalt være fra 120.000 kroner og oppover. Utgifter til varmedistribusjon inne i boligen kommer eventuelt i tillegg.

Hva er Enova?

Enova SF er et statsf-oretak som eies av Olje- og energidepartementet. Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova ble etablert i 2001, og virksomheten finansieres over statsbudsjettet og av strømkundene gjennom et påslag på nettariffen på 1 øre per kWh.

For mer informasjon:

ctc.no

ecoconsult.no

nibenenergysystems.no

ivt-naturvarme.no

fjklima.no

danfoss.no

novap.no

enova.no

Fotnote: Energibesparelsen for samtlige varmepumper er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget.