Slik utnytter du varmepumpa best

Utnytt varmepumpa riktig og oppnå best mulig effekt.

Luftvarmepumpe er en god varmekilde, men hvordan kan man oppnå best mulig effekt av den? Er det for eksempel lønnsomt å slå av varmepumpa nattestid, og trekker den varmepumpa mer strøm ved oppstart? Vi har tatt en prat med daglig leder i Norsk varmepumpeforening (NOVAP), Bård Baardsen, for å få svar.

– Det er vanskelig å regne på om det lønner seg å senke temperaturen på varmepumpa om natten eller å ha jevn temperatur hele døgnet, sier Baardsen.

Vanskelig regnestykke
Årsaken er at det er flere variabler med i spillet – hvordan rommet er i bruk, hvor kaldt det er, om det er andre varmekilder til stede og så videre. Hvis for eksempel varmepumpa må ha hjelp av panelovner til å heve temperaturen etter nattsenkingen, forsvinner mye av besparelsen siden panelovner ikke er like strømsparende som varmepumpa.

Varmepumpe: En god varmekilde i mange hjem.

– Det vil kanskje være annerledes om varmepumpa befinner seg i et rom du bare bruker noen timer hver dag, for eksempel en kjellerstue som du ikke bruker på morgenkvisten eller dagen. Men hvis du må skru opp temperaturen på varmepumpa om morgenen, før du senker den for dagen når du er på jobb, og så setter den opp igjen til kvelden, så er det ikke entydig at du vil spare strøm på å drive med senking av temperaturen. Når varmepumpa må jobbe for fullt for å heve temperaturen, trekker den mer strøm. Det blir som å kjøre en bil med høyt turtall, forklarer Baardsen.

NOVAP mener derfor at det beste vil være å la varmepumpa stå og gå med en fast temperatur døgnet gjennom.

Feriesenking
– Et generelt råd fra oss er å ikke drive med nattesenking når du har luftvarmepumpe. Vi mener det er best å ha en jevn temperatur hele døgnet, også for bokomforten og bygningen sin del, sier Baardsen.

Han poengterer likevel at det er tilfeller hvor det kan være fornuftig å senke temperaturen, men uten å slå varmepumpa helt av. Hvis du skal på ferie eller av andre grunner skal være borte fra hjemmet flere dager i strekk

– Mange varmepumper har en innebygd funksjon slik at du kan senke temperaturen til 10 grader når du er bortreist. Det er gunstig for å forebygge frostsprengning vinterstid, men også fordi det er bra for helle bygget at temperaturen ikke går for lavt. Da er det mindre risiko for at det oppstår fukt i boligen.

Unngå automatisk modus
For å få best mulig utnyttelse av varmepumpa, er det viktig å være passe på at den står i riktig innstilling. På fjernkontrollen til varmepumper kan du vanligvis velge mellom tre modus: varme, kjøling og automatisk.

– På vinteren er det lurt å ha den innstilt på varme, og ikke automatisk. Hvis du for eksempel tilleggsfyrer med ved, risikerer du at varmepumpa slår inn på varmen og begynner å kjøle ned igjen rommet.

Det gjelder også hvis du har den på automatisk med nattsenkning. Står varmepumpa på automatisk, vil den kunne gå over i kjølemodus for å senke temperaturen. Dette vil føre til høyere energibruk totalt sett.

Jevnlig vedlikehold viktig
Husk også at godt vedlikehold er med å holde effektiviteten oppe. Rens filteret for støv hver fjortende dag, og sjekk iblant at utedelen ikke er dekket til med løv eller snø. Vurder også service på varmepumpa med jevne mellomrom.

– Årsaken til at vi anbefaler dette, er at det kan være feil på varmepumpa, slik det kan være feil på andre varer. Problemet er at det kan være vanskelig å oppdage en slik feil uten service. Da risikerer du å bruke mer strøm enn nødvendig og du kan få mer slitasje på varmepumpa, sier Baardsen.