Lag sjekkliste ved kjøp av varmepumpe

Etter myndighetenes vedtak om å støtte kjøp av "energisparere" for private husholdninger...

Etter myndighetenes vedtak om å støtte kjøp av «energisparere» for private husholdninger gjennom investeringstilskudd til varmepumper, pelletskaminer og automatiske styringssystemer for strømbruk, er det dukket opp et betydelig antall varmepumpeleverandører på det norske markedet.

Imidlertid er det relativt få seriøse importører og leverandører, som sikrer varig service når det gjelder vedlikehold og drift av varmepumper.

Som et bilkjøp
-Dette er som ved et bilkjøp. Man kjøper bil av en bilselger, men når noe går galt må man til fagmannen – verksmesteren eller mekanikeren. Kunden må forlange at leverandøren har en minstegrad av faglig kompetanse, og det betinger etter vår mening et mester- eller fagbrev i bransjen, sier Helge Folkestad i KELF (Kulde og varmeentreprenørenes landsforening) til BoligGuiden NyttHjem. KELF har den siste tiden markert seg for å hindre at bransjen oversvømmes av useriøse leverandører.

Våre råd
Ved å bruke en liten sjekkliste av nyttige råd, kan man sikre seg mot et katastrofalt dårlig varmepumpekjøp. BoligGuiden NyttHjem anbefaler deg systematisk å se på følgende punkter:

Leverandører og tilbud
Vær observant i forhold til såkalte supertilbud eller postordretilbud fra utlandet og sjekk gjerne leverandørens seriøsitet gjennom den norske bransjeforeningen for salg av varmepumper, NOVAP. (Norske varmepumpeleverandørers forening). Er leverandøren/importøren varmesertifisert og medlem av NOVAP gir det garanti for kvalitet. Sammenlign pris, design, effektivitet, driftskostnader, garanti og at leverandøren og importøren er solid og ikke hører til døgnfluene. En konkurs hos en leverandør kan koste deg dyrt.
Velg et merke som har en seriøs norsk importør og undersøk om importør og forhandler/installatør er solide og har erfaring. Andre huseieres erfaring med leverandører er også god å støtte seg på.

Behov
Definer ditt behov. Husets størrelse, energi- og effektbehov, varmesystem og hvilke forutsetninger naturen rundt tilbyr er viktige faktorer og bør tillegges avgjørende betydning for valg av varmepumpe. Be leverandøren lage en enkel systembeskrivelse av varmepumpe/energikilde, etter at han har anbefalt den mest hensiktsmessige varmekilden. Få utført en analyse av ditt energibehov og velg en varmepumpe som dekker dette spesielle behovet. Be leverandøren beregne energisparing, totalinvestering, inntjeningstid og årlig økonomi sammenlignet med andre aktuelle oppvarmingssystemer. Det er viktig at beregningene også gjenspeiler inntjeningstiden ved endring (økning) av prisen på elkraft og eventuelt olje. Be om en orientering av de eksisterende støtteordningene.

Kompetanse
Installatøren skal ha minimum sertifikat for gjennomgått varmepumpekurs men helst inneha kompetanse fagbrev kuldeteknikk eller mesterbrev for å være kvalifisert, også ved fremtidige service og reparasjoner.

Opplæring
Veiledning og brukerinstruks skal være på Norsk språk (utførlig) , og be leverandøren om opplæring i bruk og daglig drift av varmepumpen.

Type og dimensjonering
For luft-til-luft systemer skal varmepumpen være av invertertype, ikke av/på. Kuldemediegassen som benyttes bør være miljøvennlig, eks. R410A. Det vil i de fleste tilfeller være riktig å dimensjonere varmepumpene slik at den dekker 40-60 prosent av effektbehovet de kaldeste dagene. Om elforbruket for oppvarming og varmtvann er 20 000 kilowattimer pr år, er det maksimale effektbehovet ca 8 kilowatt, og varmepumpen bør ha en effekt på 3-5 kW. En varmepumpe dimensjonert på denne måten vil dekke 75-90 prosent av det årlige energibehovet til romoppvarming og varmt vann. Blir varmepumpen dimensjonert slik vil det være nødvendig med tilleggsfyring i den korte, kalde perioden da varmepumpen ikke dekker hele oppvarmingsbehovet. Be din varmepumpeleverandør om hjelp til å velge hvordan du bør skaffe denne tilleggsvarmen (elektrisitet, ved, olje). En forutsetning for installasjon av vann/vann varmepumpe er at bygningen har vannbåren varme.

Garanti
Sjekk at garantitiden og reklamasjonstiden er i overensstemmelse med den norske Kjøpsloven. Varmepumpen dekkes normalt av husforsikringen og kan eventuelt tilleggsforsikres.

Serviceavtale
Det lønner seg å tegne en serviceavtale (1 gang pr år). Levetiden for varmepumpen vil da bli maksimal, likeså energibesparelsen.

Vedlikehold
Rens filter på innedelen minimum én gang pr. åtte uker. Ved tette filtre grunnet manglende vedlikehold gjelder nemlig ikke garantien.