Ingen lek å montere varmepumpe

Når du har valgt varmepumpe-modell bør du velge din montør med omhu. Forbrukerrådet har undersøkt hvor mye det bør koste å få montert luft-til-luft-varmepumpe.

En undersøkelse gjort av forsikringsselskapet If i 2010 viste at hver tiende pumpe var montert av en amatør, og at feilmontering er en vanlig årsak til at varmepumper går i stykker.

Når du har bestemt deg for hvilken luft-til-luft-varmepumpe du ønsker, er det tid for å finne ut hvem som skal få lov til å montere den. Korrekt montering er avgjørende for at du skal få fullt utbytte av varmepumpen.

Forbrukerrådet peker på at det er svært viktig at montøren gjør en grundig jobb når anlegget skal fylles med gassen R-410A. Dette arbeidet inkluderer blant annet avansert trykktesting og lekkasjesøk. Selv små feil her vil kunne svekke anleggets varmefaktor. Og lavere varmefaktor betyr høyere strømregning for deg.

Det er viktig at både inne- og utedel monteres korrekt – og på riktig sted. Dette for å unngå irriterende vibrasjoner og støy. Og for å oppnå at innedelens luftstrøm sprer varmen best mulig i din bolig.

Tenk på dette når du velger montør:

  • Kontakt en offisiell representant for merket du ønsker å satse på. Disse bør kunne anbefale deg en seriøs montør i nærheten av ditt bosted.
  • Bruk en NOVAP-godkjent forhandler. Disse bedriftene må oppfylle visse kriterier, om blant annet å ikke gi villedende eller feilaktig informasjon om egne eller andres produkter. På nettsidene til Norsk Varmepumpeforening (Novap) finner du NOVAP-godkjente forhandlere.
  • Fra og med 1. september 2013 har Klima- og forurensningsdirektoratet innført krav om sertifikat for å håndtere fluorholdige gasser, så spør etter dette. Kravet gjelder for alt personell og bedrifter som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper som inneholder fluorholdige gasser.
  • Når du har kommet fram til en leverandør du ønsker å bruke kan du avtale en befaring. På en slik befaring får du muligheten til å vurdere om montøren fremstår som kompetent og seriøs.
  • Når du skriver kontrakt med leverandøren bruk gjerne Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester. Etter å ha gjennomført befaring, vil montøren kunne gi det et forpliktende pristilbud.
Korrekt montering er avgjørende for at du skal få fullt utbytte av varmepumpen

Monteringen av varmepumpe bør koste rundt 5000 kr. Foto: Wikipedia

Sjekk hva som er inkludert

Forbrukerrådet har vært i kontakt med sju representanter for ulike varmepumpe-produsenter og bedt dem opplyse om hva de mener er riktig pris for en standard montering av luft-til-luft varmepumpe.

Forbrukerrådet mener at en god luft-til-luft varmepumpe vanligvis koster mellom 15 0000 og 25 000 kroner inkludert montering, mens aktørene i gjennomsnitt mener at standard montering bør koste omkring 5 000 kroner. Med standard montering mener de spurte aktørene:

  • Montering av innedel og utedel, inklusive komponentene som er nødvendige for å montere utedelen – i hovedsak veggbraketter og vibrasjonsdempere.
  • Noen, men ikke alle, mener at dreneringsslange på bakkenivå bør følge med i prisen.
  • I tillegg kommer de isolerte kobberrørene som forbinder ute- og innedel, strømkabel samt plastkanaler som beskytter kobberrørene og strømkabelen. Noen av aktørene mener 3 meter kobberrør, strømkabler og kanaler bør inngå i standard montering, mens andre mener 3 til 5 meter. I gjennomsnitt ender de opp på ca. 4 meter.
  • En standard montering forutsetter at montøren har grei tilgang på strøm for ute- eller innedelen. Om montøren trenger strøm ved innedelen eller ved utedelen, varierer fra modell til modell. Om elektrikerarbeid skulle være nødvendig, inngår dette ikke i prisen for en standard montering.

Det er også lurt å sette av en snau tusenlapp til varmepumpehus, som vil beskytte utedelen mot snø, is, regn og løv og sørge for at pumpen fungerer så godt som mulig.

Kilde: Forbrukerrådet