Hvor bør du plassere varmepumpen?

Hvor du plasserer varmepumpen, har mye å si for hvor effektiv den er.

Luft-til-luft-varmepumper består av en uteenhet og en inneenhet. Hvor du plasserer de to enhetene, har mye å si for hvor effektiv varmepumpen er.

– Luft/luft-varmepumper må ha nok tilgang til luft, så ikke plasser den i garasjen, i kjelleren eller under en veranda hvor det er lite gjennomstrømning av luft, advarer Bård Baardsen, daglig leder i Norsk varmepumpeforening (NOVAP).

Enkelte synes utedelen av varmepumpa er skjemmende der den henger på veggen, og de velger å kle den inn i trekasse. Hvis du vurderer dette, bør du sørge for at kassen ikke stenger for luftgjennomstrømningen.

– Hvis ikke disse kassene er åpne nok, vil det redusere effekten av varmepumpene, sier Baardsen.

Støy og vibrasjoner
Alle luft/luft-varmepumper gir en viss støy. Det bør du ta med i betraktningene når du velger hvor du vil plassere utedelen av varmepumpa.

– Tenk på dette med støy i forhold til soveromsvindu og naboer. Er det mindre enn ti meter fra nabo, bør du være forsiktig, mener Baardsen.

For å unngå mer støy enn nødvendig, er det en fordel om du kan feste utedelen i en murvegg.

– Fester du varmepumpa i trekledning, kan det føre til vibrasjoner. Men det er likevel ikke umulig å feste den i en trevegg, det krever bare litt mer vurdering i plasseringen i forhold til bærebjelker, sier Baardsen.

Utedelen av varmepumpa bør plasseres minst en halv meter opp fra bakken. Det skyldes at det renner dreneringsvann fra uteenheten, og dette vannet kan fryse til is. Kan du i tillegg skjerme utedelen fra vær og vind slik at det ikke snør og regner direkte på anlegget, er det også en fordel.

– Men det er ingen forutsetning. Hvis du må velge mellom tilstrekkelig lufttilstrømning og skjerming, er det ikke tvil om at lufttilstrømningen er viktigere, sier Baardsen.

Ulike modeller med ulike plasseringer
I tillegg til uteenheten, består varmepumpa selvsagt av en innedel. Hvor ute- og innedelen skal plasseres i forhold til hverandre med tanke på minimum- og maksimumavstanden, står vanligvis angitt i brukerveiledningen for den enkelte modell

– Ofte kan maksimumavstanden være rundt tjue meter. Store avstander mellom inne- og utedel gir ikke noe reduksjon i effekten, men det kan gi høyere installasjonskostnader.

Angående innedelen av varmepumpa, gjelder det litt ulike retningslinjer for hvor de bør plasseres. Noen varmepumper er gulvmodeller, som naturligvis skal plasseres ved gulvet for å gi best effekt. Andre kalles ‘høy vegg’ og bør altså få komme høyt opp. Atter andre kan plasseres både høyt og lavt. Velg den modellen som passer din bolig best.

– Det er viktig at varmepumpa står plassert slik at den kan fordele varmluft best mulig ut i boligen. Det er en fordel om den står i et stort rom eller i en trappeoppgang. Det er også en fordel å ha den i den delen av huset hvor du helst vil ha høyere temperatur, som kjøkkenet, stua og gangen. Så kan for eksempel soverommet få være litt kjøligere, avslutter Baardsen.

Luft/luft-varmepumpeleverandører:
IVT
Panasonic
Daikin
Sanyo (Ahlsell)
ABK Toshiba
Fujistu Siemens