Hvilken varmepumpe passer for deg?

Det finnes ulike systemer for varmepumper. Hvilken varmepumpe passer boligen din best?

Luft-til-luft er det desidert mest vanlige systemet for varmepumper i bruk i Norge i dag, men det finnes andre alternativer. I hovedsak snakker vi om tre ulike varmepumpesystemer: luft-til-luft, luft-til-vann, og berg/jord/vann-til-vann. Nedenfor følger en oversikt som kan hjelpe deg å finne den varmepumpen som passer best for din bolig.

Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-luft-varmepumpe henter varme fra utelufta om trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og avgir varmen direkte til innelufta

Fordeler: Filtre i innedelen renser luften for støv og partikler. Dermed får du bedre inneklima enn fyring med ved eller vanlig elektrisk varme. Varmepumpen kan også brukes som klimaanlegg til kjøling sommerstid. Luft-til-luft-varmepumper kan monteres også i hus som ikke har et vannbårent distribusjonssystem for varme, og krever små inngrep sammenlignet med de andre. Førstegangsinvesteringen er også lavere enn for de andre. Uteluft er den varmekilden med størst tilgjengelighet.

Ulemper: Redusert effekt jo flere minusgrader det blir ute. Bor du i deler av landet som regelmessig opplever temperaturer under minus 10 grader på vinterhalvåret, vil en luft-til-luft-varmepumpe ha behov for hjelp av andre oppvarmingskilder på den kaldeste tiden. Hvor stor andel av huset som kan varmes opp med en luft-til-luft varmepumpe er avhengig av romløsning og plassering av innedel. Luft-til-luft-varmepumpe har et avrimingssystem som reduserer effekten sammenlignet med andre varmekilder. Luft-til-luft-varmepumpe kan medføre noe støy, og enkelte synes varmepumpen er skjemmende der den henger på veggen.

Effekt: Du får igjen 2 til 3 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører, men jo kaldere utetemperaturen er, desto mindre får du igjen.

Levetid: 10-15 år.

Kostnad: 15 000 -30 000 kroner.

Tilskudd: Det gies ikke tilskudd til luft-til-luft-varmepumper gjennom tilskuddsordningen som håndteres av Enova, men enkelte kommuner gir tilskudd til varmepumper til sine innbyggere.

Luft-til-vann-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe henter varme fra utelufta om trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiator. Varmepumpen kan også benyttes til oppvarming av tappevann.

Fordeler: Vannbåren varme gir bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur. Uteluft er den varmekilden med størst tilgjengelighet. Luft-til-vann-varmepumpe gir en lavere førstegangsinvestering enn bergvarmepumpe og krever mindre inngrep dersom det allerede eksisterer et vannbårent distribusjonssystem.

Ulemper: Det kan være behov for en ekstra varmekilde som kan tre inn ved lave utetemperaturer for å holde behagelig temperatur på vannet som sirkulerer i huset. Krever vannbårent distribusjonssystem. Kan gi noe støy. Som ved luft-til-luft-varmepumpe, har luft-til-vann-varmepumpe et avrimingssystem som reduserer effekten sammenlignet med andre varmekilder.

Effekt: Du får igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører, men jo kaldere utetemperaturen er, desto mindre får du igjen.

Levetid:
Rundt 15 år.

Kostnad:
50 000 – 100 000 kroner.

Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnader, opptil maksimalt støttebeløp på 10 000 kroner.

Væske-til-vann-varmepumpe
En væske-til-vann-varmepumpe henter varme fra berg, jord eller vann og avgir varme i et vannbårent system i bygningen. Tappevannsoppvarmingen kan også dekkes med varmepumpe i dette systemet. Varmeuttaket fra bergvarmepumpe vil variere avhengig av bergart og oppsprekning i fjell. Ved jordvarmepumpe kan fuktig grunn gi uttak av større varmemengde pr. volum masse enn tørr grunn.

Fordeler: Vannbåren varme gir bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur. Siden det utvendige systemet ligger skjult, slipper du skjemmende utstyr på boligfasaden. Varmekildene har en høyere temperatur når varmebehovet er størst.

Ulemper: Gir en høyere førstegangsinvestering en luft-til-vann-varmepumpe. Bergvarme forutsetter at det er fast fjell uten å bore for dypt. Jordvarme krever relativt mye areal og begrenser mulighet for å bruke hagen til frukttrær etc. Vann krever nærhet til sjø.

Effekt: Du får igjen 3 til 4 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører. Levetid: Rundt 20 år.

Kostnad: 80 000 – 150 000 kroner.

Tilskudd: 20% av dokumenterte kostnader, opptil maksimalt støttebeløp på 10 000 kroner.

Ønsker du å benytte deg av tilskuddsordningen, bør du lese mer om kriteriene og søknadsgangen på Enovas nettsider før du går til innkjøp av varmepumpen.

Kilder: Norsk varmepumpeforening, TilskuddsordningenEnova, Wikipedia, Jons varme og kjøleteknikk