Hold varmen med jordvarme

Vær klimabevisst når du skal velge energikilde til huset. Jordvarme og bergvarme er en sikker og fremtidsrett løsning – og kilden, ja den kan ligge rett under gressplenen din.

Jordvarme og bergvarme er fremtidens energi.. Men, du  må bruke litt av plenen for å bore deg ned til der energien finnes.

Hva er jordvarme og bergvarme?

•    Både berg-og jordvarme er ren solenergi. Solenergien  er nok til å fylle jorda med energi.

•    Når snøen forsvinner om sommeren og solen titter frem lagres energien nede i jorda. Så kommer sommeren, og lagrer energi selv om vi ser regntunge skyer over oss. Energien er der fortsatt.

•    I denne perioden er det samlet opp gratis energi i jorda som du kan bruke til å varme opp huset med. Det er denne energien som har fellesbetegnelsen bergvarme og jordvarme..

Hvordan får man energien inn i huset? 

•    Jordvarme hentes noen få meter under bakken. En væskefylt slange som også kalles kollektor, henter energien opp og inn i huset.

•    Gjennom kollektorslangen henter en væske/vann varmepumpe opp en del av jordens energi. 

•    En varmepumpe på størrelse med et kjøleskap konsentrerer så den lagrede energien slik at den varmer opp vannet i både dusjer og radiatorer.

•    Radiatoranlegg og andre komponenter som er i god stand fra oljefyrt system kan godt beholdes, og har man vannbårent system fra før kan også dette benyttes videre.

For mer info; www.ctc.no og www.aparoenergi.no

Med jordvarme har du en utmerket kilde for en væske/vann varmepumpe. Foto: Varmepumpeinfo

Energibrønn

-Med bergvarme får du din egen energibrønn i hagen som fylles opp med gratis energi, sier Gunnar Solem, styreleder i Norsk varmepumpeforening.
En energibrønn kan vare et sted mellom 50 til 100 år. Selve pumpen kan være i drift i 20 til 25 år før den må skiftes ut. Selve bergvarmepumpen skal monteres innendørs.

−Bergvarme er svært effektivt selv når temperaturen viser  minus 30 grader. Dessuten er varmekilder som legges i gulvet behagelig for inneklimaet. Det er godt å ha en lunk i gulvet, mener Gunnar Solem.

Totalt sett vil et solid bergvarmeanlegg koste fra ca. 200 000 kroner.

Teknologien med vannbåren varme er gammel, den ble tatt i bruk allerede i 1840- årene. I dag er teknologien forbedret og har en høy grad av brukervennlighet, og svært begrenset vedlikeholdsbehov.

For mer info:
www.norskvarmepumpeforening.no

Støtteordninger

Alle som bytter ut oljefyren med en miljøvennlig energikilde får inntil 10 000 kroner i støtte fra Enova.
Oslo kommune har i tillegg en egen støtteordning til sine innbyggere, der du kan få ytterlige støtte til å skifte ut din gamle oljefyr med for eksempel bergvarme. Det kan dreie seg om beløp på mellom 20 til 30 000 kroner.

For mer info om støtteordninger, se: www.enøk.etaten.oslo.kommune.no

Plassering varmepumpeaggregat

Varmen fra jord, sjø eller fjell hentes ut via kollektorslangen (lukket krets). Deretter hever varmepumpen temperaturen og varmen lagres i varmtvannslager/tank. Derfra leveres varmen til varmedistribusjons systemet som kan være gulvvarme eller radiatorer. Inne i boligen trenger man plass til varmepumpeaggregatet og varmtvannslager/tank.

Mer om jordvarme og varmepumper

Lønnsomhet

Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift
av anlegget. Prisen på væske/vann-varmepumpeanlegg varierer svært mye. Kostnadene for slike anlegg vil normalt være fra 120.000 kroner og oppover. Utgifter til varmedistribusjon inne i boligen kommer i tillegg.

Huskeliste når du skal kjøpe

Be om forpliktende tilbud fra minst to leverandører. Tilbudene bør omfatte opplysninger om:

• Boligens effekt- og energi-behov til oppvarming. Husk at det ikke bare tas hensyn til forbruk av elektrisitet men også olje, gass, parafin, ved eller eventuelt andre energikilder. Anbefaling av den varmepumpetypen som er mest aktuell i din bolig inklusive eventuelt system for dekking av behov for tilleggsvarme: panelovner, el. kassett, vedovn eller annet.

• Drifts- og vedlikeholdskostnader med anlegget. Referanse-anlegg hvor du kan kontakte varmepumpeeiere for nærmere informasjon. Total pris for varmepumpeanlegget inkl. installasjon (rør, elektrisk m.m.) og mva. Beregninger som viser varmepumpens ytelse, anleggetsår varmefaktor inkl. evt. pumper og spisslast, forventet energibesparelse [kWh/år] og energidekning [%], årskostnad [kr/år], spesifikk varmepris [kr/ kWh] og inntjeningstid [år].

• Velg gjerne en leverandør som er sertifisert i Varmepumpeordningen,  eventuelt annen sertifisering.